Tiks veikti teritorijas sakopšanas darbi Gaismas ielā, Ķekavā

Ķekavas novada pašvaldība turpina teritoriju sakopšanas darbus, radot sakoptu un vizuāli pievilcīgu vidi novada iedzīvotājiem. Lai atbrīvotu Ķekavas vidusskolai blakus esošo teritoriju no vidi degradējošas ēkas, aprīlī tiks nojauktas tur esošās kūts drupas.


Kā informē Īpašumu pārvalde, sākoties pavasara sezonai, ir notikusi kūts drupu apsekošana ar speciālistiem, kuri konstatējuši, ka pēc šīs ziemas ēka ir bīstamā stāvoklī un tai nepieciešama nojaukšana. Aprīlī kūts drupas tiks nojauktas, savukārt blakus esošās vēsturiskās dzirnavu drupas tiks saglabātas. Šie darbi tiek veikti,  rūpējoties par iedzīvotāju drošību, ka arī, lai veidotu pievilcīgu ainavu blakus Ķekavas vidusskolai un Ķekavas parkam.

 

Lai uzlabotu vidi Ķekavā, jau iepriekšējos gados ir uzsākta Ķekavas parka teritorijas sakopšana, kas turpinās arī šajā pavasarī, kā arī tiek turpināts darbs pie parka labiekārtošanas, lai iedzīvotājiem šo parku izveidotu kā patīkamu atpūtas vietu.  Tā ietvaros jau izveidotas koka laipas un atpūtas soliņi,  kā arī nodrošināta vides pieejamība. Šogad Ķekavas novada pašvaldība ir uzsākusi arī atpūtas vietas izveides darbus pie Ķekaviņas upes ietekas Daugavā, Ķekavas centrā.

 

 

Administratīvā pārvalde
01.04.2021.

  Drukāt