Pļavniekkalna sākumskola ieguvusi ‘’eTwinning Skola’’ statusu

Pļavniekkalna sākumskola ir ieguvusi Eiropas Komisijas piešķirto "eTwinning Skola" statusu, kas apliecina skolas ieguldījumu ne tikai projektu īstenošanā un pedagogu profesionālajā pilnveidē, bet arī digitālo prasmju un e-drošības attīstīšanā izglītības iestādē. Savukārt pedagogu un skolēnu īstenotie ‘’eTwinning’’ projekti "Pagaršo Brī-Brū-Krau maizes kraukšķi!" un "Droši nedrošās spēles" ir ieguvuši Nacionālo kvalitātes sertifikātu.

 

Šogad Latvijā kopumā 22 izglītības iestādes saņēmušas "eTwinning skola" statusu, tostarp arī Pļavniekkalna sākumskola, kurai statuss piešķirts uz diviem gadiem. Lai iegūtu šo statusu, tiek vērtētas izglītības iestādes skolotāju aktivitātes gan ‘’eTwinning’’ projektos un pašā kopienā, gan skolas sagatavotība interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā arī pedagogu profesionālā pilnveide attiecīgajās jomās un skolotāju sadarbība. Apbalvotās skolas saņem “eTwinning Skola” plāksnes, kas apliecina skolas izcilos rezultātus iepriekš minētajās jomās, kā arī papildus mācības skolas pedagogiem.

 

Lai pretendētu uz ‘’eTwinning Skola’’ statusu, 2019./2020.mācību gadā Pļavniekkalna sākumskolas 5.b un 4.a klases skolēni kopā ar skolotājām īstenojuši divus projektus. 5.b klase realizēja projektu  "Pagaršo Brī-Brū-Krau maizes kraukšķi!’’, kura ietvaros iepazinās ar latvisko simbolu – maizi. Skolēni izpētīja maizes vēsturi, tradīcijas, folkloru, tās nozīmi senāk un mūsdienās, kā arī izzināja savas ģimenes maizes lietošanas ieradumus. Šajā projektā skolēni sadarbojās ar dažādu paaudžu cilvēkiem, kā arī izmantoja digitālos rīkus un tiešsaistes platformas veiksmīgai komunikācijai. Savukārt 4.a klases skolēni kopā ar skolotāju realizēja projektu "Droši nedrošās spēles", kas skolēniem saistoši un interesanti atgādinās par bīstamām situācijām apkārt, attīstot kritisko domāšanu un aktiermākslu, izmantojot sadarbību un digitālos rīkus, veidojot grīdas spēli "Droši pasaulē". Abi Pļavniekkalna sākumskolas pedagogu un skolēnu īstenotie ‘’eTwinning’’ projekti ir ieguvuši Nacionālo kvalitātes sertifikātu.

 

Paldies skolēniem, vecākiem un skolotājām Everitai Petrovai, Agnijai Grigorei un Inesei Zvaigznonei par ieguldīto darbu!

Administratīvā pārvalde

12.04.2021.

  Drukāt