Ķekavas novadā norisinājušās Enerģijas dienas skolēniem

Ķekavas novada pašvaldība Eiropas Klimata Iniciatīvas (EUKI) programmas projekta “Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai energoefektivitātes jomā” ietvaros no 19. līdz 22. aprīlim īstenojusi izglītojošus pasākumus novada skolēniem.  Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas skolēni tiešsaistē piedalījās ‘’Enerģijas dienās’’, kur kopumā 80 informatīvas un praktiskas nodarbības par energoefektivitātes jautājumiem skolēniem vadīja pieredzējuši mācībspēki no Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta.


Katru gadu 22. aprīlī tiek atzīmēta Zemes diena, kuras laikā visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, lai cilvēku informētu par Zemes dabisko vidi. Tā ir viena no lielākajām akcijām, kuras mērķis ir iedvesmot cilvēkus vides ietekmju samazināšanai un klimata pārmaiņu novēršanai. Šī gada Zemes dienas pasākumu laikā Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitāti bija sagatavojis mācību materiālu Ķekavas novada pašvaldības skolēniem par energoefektivitāti un energotaupību.


Energoefektivitātes pasākumi ir viens no stūrakmeņiem vides un dabas resursu saglabāšanai, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un mazinātu globālās klimata pārmaiņas. ‘’Enerģijas dienu’’ nodarbību mērķis bija piedāvāt zinātnisku izglītības mācību materiālu, kas vairo skolēnu zināšanas par energoefektivitāti un energotaupību, kā arī atklāt viņiem nākotnes studiju un karjeras iespējas vides inženierzinātņu jomās. Projektā mācību stundas Ķekavas pašvaldības skolēniem vadīja zinātnieki kopā ar augstākā studiju līmeņa studentiem. Mācību nodarbības ‘’Enerģijas dienu’’ ietvaros tika iekļautas tādas tēmas kā atjaunojamā enerģija, enerģijas patēriņa samazināšanas iespējas, gaisa piesārņojums, ilgtspējīgs pārtikas patēriņš kā arī cilvēka ietekme uz vidi un citas videi aktuālas tēmas. Kopumā tika novadītas 80 nodarbības Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas 2. – 12. klašu skolēniem.

 

Atgādinām, ka šī paša projekta ietvaros visi Ķekavas novada skolu skolēni līdz 5. maijam ir aicināti iesūtīt savus darbus radošajam konkursam “Enerģijas taupīšanas detektīvi’’.  Šajā konkursā skolēni var pieteikties kopā ar saviem klasesbiedriem, radoši izpaužoties, zīmējot, fotogrāfējot vai filmējot, lai izstāstītu kā ikdienā var taupīt enerģiju.

 

Lai piedalītos konkursā:

  • kopā ar klasesbiedriem izdomā kā efektīvi ir iespējams taupīt enerģiju;
  • radoši izpaužoties, parādiet, pastāstiet, nofilmējiet vai uzzīmējiet savu ideju;
  • līdz 5.maijam klases audzinātājai šis darbs elektroniski jānosūta uz e-pastu energija@kekava.lv, aprakstā norādot  pārstāvēto skolu, klasi un skolēnu skaitu klasē.


Konkursa nolikums apskatāms
ŠEIT.

 

Iesniegtie darbi tiks vērtēti divās vecuma grupās, 1. – 4. klase un 5. – 12. klase, izvēloties vienu klasi katrā vecuma grupā, kas balvā saņems standarta izmēra picu katram klases skolēnam un klases audzinātājai. Papildus punktus konkursā varēs iegūt tās klases, kas sava projekta ievaros būs iesaistījuši arī apkārtējos cilvēkus – savu ģimeni, kaimiņus vai citus novada iedzīvotājus.

 

Uzvarētāji tiks paziņoti Ķekavas novada informatīvajos kanālos divu nedēļu laikā pēc konkursa perioda beigām, kā arī organizatori sazināsies ar uzvarētājiem, lai vienotos par balvu saņemšanu.


Aicinām skolēnus būt aktīviem un piedalīties konkursā, lai kopā rastu interesantus un radošus risinājumus enerģijas taupīšanai, kas varētu iedvesmot arī pārējos novada iedzīvotājus!

 

EUKI projekta ietvaros vislielākā uzmanība tiek veltīta izglītības sektoram. Kā viena no pirmajām projekta aktivitātēm, kas jau ir uzsākta, ir energoauditi, ieskaitot termogrāfiju, 10 Ķekavas novada pašvaldības iestāžu ēkām. Energoauditi tiks veikti visām Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī pilotprojekta ietvaros Ķekavas vidusskolai tiks nomainīti esošie gaismekļi pret LED gaismekļiem, paaugstinot iestādes energoefektivitāti.

 

Šis projekts ir daļa no Eiropas Klimata iniciatīvas (EUKI). EUKI ir Vācijas Federālās vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMU) projektu finansēšanas instruments. EUKI projektu ideju konkurss tiek īstenots Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. EUKI galvenais mērķis ir veicināt sadarbību ES klimata jomā, lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Vairāk informācijas par EUKI: www.euki.de

 

 

 

Administratīvā pārvalde
26.04.2021.

 

  Drukāt