Nākamnedēļ Ķekavā uzsāks būvdarbus veloceliņa pirmā posma izbūvei gar autoceļu A7

Ķekavas novada pašvaldības uzdevumā nākamnedēļ Ķekavā  tiks uzsākti būvdarbi veloceliņa pirmā posma izbūvei gar autoceļu A7- no Rīgas ielas 1a Vimbukrogā līdz mājām “Annužas” Alejās.

 

Būvdarbu laikā šī gada laikā plānots izbūvēt 376 metru garu apvienoto gājēju ceļu un veloceliņu ar asfaltbetona segumu 2,5 metru platumā, kā arī izbūvēt jaunu apgaismojumu.  Būvdarbu laikā būs noteikti pagaidu satiksmes apgrūtinājumi, tāpēc aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem. 

 

Atbilstoši publiskā iepirkuma rezultātiem būvdarbus veiks SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"”, savukārt objekta būvuzraudzību nodrošinās SIA "Semita" un  autoruzraudzību  - SIA “Projekts EAE”. Būvniecības izmaksas ir vairāk kā 110 000 eiro. Projekta realizēšana tiek pilnībā finansēta no pašvaldības līdzekļiem, izmantojot aizņēmumu Valsts kasē 85% apmērā no būvdarbu izmaksām.

 

Kā norāda Attīstības un būvniecības pārvalde, tad autoceļš A7 ir viens no noslogotākajiem autoceļiem Latvijā, kas padara to par bīstamu maršruta izvēli velosipēdistiem un gājējiem. Tā kā šobrīd gar A7 nav izveidota nepārtraukta, droša infrastruktūra gājējiem un velobraucējiem, nodrošinot iespēju no tuvējiem ciemiem nokļūt Ķekavā, kā racionālākais un drošākais pārvietošanās veids joprojām ir auto izmantošana. Tie, kam auto nav pieejams, nākas izmantot autoceļa A7 nomali vai atsevišķos posmos pieejamos paralēlos ceļus. Autoceļa A7 nomale noteikti nav gājēju un velosipēdistu brīvas izvēles pastaigas maršruts, bet gan nepieciešamība.

 

Veloceliņš Kekava-Katlakalns (no Pliederu ielas Ķekavā līdz Pļavniekkalna ielai Katlakalnā) ir pats apjomīgākais un sarežģītākais projekts, jo plānotā veloceliņa trase aptuveni 5,4 km garumā daudzviet skar privātīpašumus un VAS “Latvijas Valsts ceļi” un AS “Sadales tīkls” atbildības zonu. Lai paātrinātu šī veloceliņa izbūvi, veloceliņa darbi tika sadalīti vairākos īstenošanos posmos.


Apvienotā gājēju ceļa un veloceliņa pirmais posms Ķekavā tika izdalīts kā atsevišķs būvprojekts, jo tas uzskatāms par kritiskāko vietu, bez esošas gājējiem piemērotas infrastruktūras. Nākotnē paredzēta šī pirmā posma iekļaušana kopējā gājēju ceļa un veloceliņa tīklā no Ķekavas līdz Katlakalnam. Šobrīd pašvaldība arī turpina darbu pie atlikušo šī veloceliņa posmu projektēšanas.


Atgādinām, ka viens no Ķekavas novada infrastruktūras galvenajiem attīstības virzieniem ir sakārtota vide un attīstīta gājēju ceļu un veloceliņu infrastruktūra, tāpēc pašvaldībai ir vitāli svarīgs atbalsts investīciju projektu īstenošanai. Pašvaldība, apzinoties veloceliņu aktualitāti mūsdienu sabiedrībā, lai tādējādi veicinātu veselīgāku dzīvesveidu, kā arī ērtāku un dabai draudzīgāku pārvietošanās, turpina darbu vienlaicīgi pie vairāku veloceliņu izveides projektiem.

 

Kopējā veloceliņu tīkla koncepcijā iecerēts, ka veloceliņš tiek izbūvēts Rāmavā gar autoceļu V2, Ķekavā (gar autoceļu V6 Ķekava-Putnu fabrika posmā no Ķekavas sporta nama līdz Ziemeļu ielai), kā arī gar autoceļu A7 no Ķekavas līdz Katlakalnam.


Tāpēc arī šogad aktuāls ir veloceliņu jautājums, un šim mērķim ir atvēlēti līdzekļi arī Ķekavas novada pašvaldības budžetā. 2021. gadā tiks pabeigti pērn uzsāktie apvienotā gājēju ceļa un veloceliņa izbūves darbi gar autoceļu V2 (no Mazās Rāmavas ielas Valdlaučos līdz Egļu ielai Katlakalnā), šim mērķim pašvaldības budžetā piešķirti vairāk kā 320 000 eiro, bet šī veloceliņa tālākā posma projektēšanai atvēlēti 40 000 eiro. Savukārt veloceliņam  gar autoceļu V6 Ķekava-Putnu fabrika posmā no Ķekavas sporta nama līdz Ziemeļu ielai) ir izstrādāts būvprojekts.

 

 

Administratīvā pārvalde
27.04.2021.

 

  Drukāt