Reģionālā pašvaldības policija pārceļas uz jaunām modernām telpām

Ķekavas novada pašvaldība, atjaunojot tai piederošo ēku Ķekavā, Gaismas ielā 4a, ir izveidojusi modernas un drošības prasībām atbilstošas telpas Reģionālajai pašvaldības policijai. 

 

Kā stāsta Reģionālās pašvaldības policijas (RPP) priekšnieks Māris Bomiņš, jaunās telpas pašvaldības policija vēl turpina labiekārtot un pakāpeniski apdzīvot, bet diemžēl koronavīrusa Covid-19 izplatības dēļ viss pašvaldības policijas kolektīvs drošības nolūkos nevar vienlaicīgi atrasties jaunajās telpās, jo šobrīd pašvaldības policijas darbinieku maiņas ir izvietotas vairākās lokācijās, lai šajā saslimstības izplatības laikā nodrošinātu nepārtrauktu drošības un sabiedriskās kārtības uzraudzību Ķekavas novadā.

 

Arī plānotais  Atvērto durvju dienu pasākums, lai iedzīvotājiem būtu iespēja apskatīt klātienē jaunās pašvaldības policijas telpas, gan arī ekipējumu un tehnisko nodrošinājumu, ir pārcelts uz brīdi, kad to pieļaus valdības noteiktās prasības attiecībā uz pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 izplatības mazināšanu.

 

Taču, neskatoties uz esošo situāciju, Reģionālās pašvaldības policijas darbinieki ir gandarīti par pašvaldības veikto ieguldījumu un atbalstu, stiprinot drošības jomu Ķekavas novadā.  “Šāds pašvaldības solis apliecina, ka Ķekavas novadā drošība ir viena no prioritātēm un pašvaldībai rūp iedzīvotāju drošība. Tāpat esam gandarīti, ka ir novērtēts mūsu pašvaldības policijas darbs, radot policijas darbiniekiem piemērotus  darba apstākļus un nodrošinot policijas vajadzībām atbilstošas telpas,” uzsver Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš. 

 

Viņš stāsta, ka pēc Ķekavas novada domes lēmuma atjaunoto ēku nodot pašvaldības policijas rīcībā RPP aktīvi sadarbojās ar ēkas atjaunošanas darbu veicējiem, lai ēka tiktu pielāgota pašvaldības policijas vajadzībām un specifiskajām tehniskajām prasībām.   

 

Jaunajā pašvaldības policijas ēkā ir  izveidots plašāks videonovērošanas uzraudzības centrs,  jo pašvaldības policija, veicinot drošības un sabiedriskās kārtības līmeni, īpašu vērību pievērš videonovērošanas sistēmas modernizēšanai un jaunu digitāli videokameru uzstādīšanai. Mūsdienīgās videokameras policijas darbiniekiem ir liels atspaids ne tikai drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, bet arī pārkāpumu fiksēšanā  un kvalitatīvu pierādījumu gūšanā, lai vainīgos likumpārkāpējus sauktu pie atbildības.

 

Tāpat ēkā ir izveidoti darba kabineti, kā arī atsevišķa iedzīvotāju pieņemšanas telpa, kas ir pozitīvi vērtējams aspekts gan no laba klientu servisa nodrošināšanas, gan no datu aizsardzības viedokļa.  Tāpat ēkā ir paredzētas tieši pašvaldības policijas specifiskajām vajadzībām telpas – kā, piemēram,  ieroču un munīciju glabāšanas telpas, izolators īslaicīgai aizturēto ievietošanai.

 

Ņemot vērā, ka Reģionālā pašvaldības policija savus pakalpojumus sniedz arī citām pašvaldībām – Iecavas, Ikšķiles un Inčukalna novadiem -   jaunajā pašvaldības policijas ēkā ir izveidota arī plaša sanāksmju telpa, kurā varēs pulcēties  policijas darbinieki no visām RPP pārvaldēm, lai varētu tur policijas darbiniekiem organizēt dažādas veida apmācības, seminārus un darba tikšanās


RPP ēkas atjaunošanas darbu ietvaros ir veikta telpu pārplānošana, veikta logu un durvju nomaiņa, izbūvētas jaunas inženierkomunikācijas, ēkai atjaunota elektroenerģijas un ūdens padeve, kā arī gāzes pieslēgums katlumājai. Tāpat ir izbūvēta jauna apkures sistēma, jaunas labierīcību telpas un iekštelpās veikts kosmētiskais remonts, kā arī  atjaunotas centrālās kāpnes.

 

Tā kā pašvaldības policija nodrošina savus pakalpojumus visu diennakti, strādājot dežūrmaiņās,  tad policijas darbiniekiem jaunajā ēkā ir  arī nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas ģērbtuves, dušas un labierīcības telpas. 

 

Atgādinām, ka Ķekavas novada pašvaldība, lai padarītu vēl efektīvāku un kvalitatīvāku pašvaldības policijas darbu un risinātu telpu jautājumu, Reģionālo pašvaldības policiju pārcels uz jaunām, plašākām un piemērotākām telpām Ķekavas centrā, nekustamajā īpašumā Gaismas 4a (bijusī ēka “Pie Mārtiņa”), kuru tā iegādājās 2016. gadā tieši šīm vajadzībām.  Sākotnēji ēkā tika ieguldīti līdzekļi ēkas saglābšanas darbos, jo ēka atradās ilgstoši pamesta un netika ekspluatēta. 

 

 

Administratīvā pārvalde
29.04.2021.


 

 

  Drukāt