Uzvaras prospekta pārbūves būvdarbus plāno pabeigt līdz jūnija beigām

Uzvaras prospekta pārbūves ietvaros šobrīd ir pilnībā pabeigti lietus un sadzīves kanalizācijas izbūves darbi, kā arī ūdensvada izbūve, līdz ar to turpmāk Titurgas iedzīvotājiem nav plānoti vairs īslaicīgi ūdens atslēgumi.

 

Ķekavas novada pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par sapratni sakarā ar radītajām neērtībām ielas pārbūves dēļ, un informē, ka būvdarbus plānots pabeigt ātrāk nekā projektā plānots, proti,  pie labvēlīgiem laika apstākļiem ielas segumu izbūves darbus plānots pabeigt līdz maija  beigām, bet līdz jūnija beigām pabeigt visus labiekārtošanas darbus. 

 

Kā informē Attīstības un būvniecības pārvalde, šobrīd tuvojas arī noslēgumam apgaismojuma izbūves darbi – ir izbūvēti visi nepieciešamie kabeļi un ielu apgaismojums, vēl jāuzstāda dekoratīvais apgaismojums. Tāpat aprīlī ir pabeigta brauktuves ierakuma izbūve, kā arī izbūvēta šķembu apakškārta.

 

Savukārt maijā turpināsies segumu izbūves darbi. Paralēli tam tiek izbūvēta ietve Uzvaras prospekta kreisajā pusē – norisinās zemes klātnes ierakuma būvniecība, salizturīgās kārtas, betona apmaļu un pamata nesošās šķembu kārtas būvniecība, kā arī bruģa seguma ieklāšanas darbi. Pēc kreisās puses ietves izbūves, secīgi tiks veikta labajā pusē projektētā apvienotā gājēju un velosipēdistu celiņa, kā arī automašīnu stāvvietu izbūve Uzvaras prospekta abās malās. Pie labvēlīgiem laikapstākļiem un uzņemtā darba tempa, maija vidū tiks veikta šķembu virskārtas un asfalta apakškārtas ieklāšana. Ielas seguma izbūves un labiekārtošanas darbus plānots pabeigt jūnijā.

 

Tāpat Attīstības un būvniecības pārvalde, uzklausot iedzīvotāju izteiktās sūdzības par novērotajām problēmām būvdarbu zonā un blakus esošajā teritorijā, skaidro, ka situācijas uzlabošanas nolūkos šie jautājumi ir pārrunāti individuālajās tikšanās ar būvnieku un būvsapulcēs.

 

Atgādinām, ka projekts Nr.3.3.1.0/18/I/010 “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” tiks īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros. Šī projekta ietvaros jau 2020. gadā Baložu pilsētā  ir izbūvēta Jaunatnes iela ar asfalta segumu, izbūvēta gājēju ietve un jauns apgaismojums. 

 

 

Administratīvā pārvalde
29.04.2021.

 

  Drukāt