Mežos sācies ugunsnedrošais periods

Valsts meža dienests ar 26. aprīli ir noteicis meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem, kā arī tiem, kas mežā dodas atpūsties, līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos, ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.


Sākoties siltajiem un saulainajiem laikapstākļiem, aizvien vairāk laika pavadām pie dabas, tāpēc Ķekavas novada pašvaldība atgādina, ka šobrīd mežos visā Latvijā ir izsludināts ugunsnedrošais periods. Lai samazinātu meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas, iedzīvotāji ir aicināti ievērot aizliegumus un ierobežojumus, kas šajā laikā ir spēkā, kā arī nekavējoties ziņot operatīvajiem dienestiem, ja ir izcēlies ugunsgrēks.


Uzturoties mežos un purvos, aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus, kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas un atstāt ugunskurus bez uzraudzības, kā arī dedzināt atkritumus.


Tāpat meža ugunsnedrošajā laika periodā aizliegts braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem un veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku. Nedrīkst veikt jebkādu dedzināšanu, kas rada dūmus, bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību, jo dūmi var maldināt uguns novērošanas torņu dežurantus.


Mežizstrādātāji meža ugunsnedrošajā laikposmā cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus drīkst tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju. 


Savukārt meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem un, ja nepieciešams, meža ugunsdzēsības automašīnas var brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekiem ir jāatceras, ka pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā, meža īpašnieka pienākums ir uzraudzīt meža ugunsgrēka vietu.


Gan kūlas dedzināšana, gan ugunsdrošības neievērošana mežos ir administratīvi sodāma. Šāda rīcība apdraud ne tikai biotopus un dzīvo radību mežos, laukos un pļavās, bet arī cilvēku īpašumus, veselību un dzīvību. Būsim atbildīgi!


 

 

 

Administratīvā pārvalde
10.05.2021.

 

 

  Drukāt