Plānotas satiksmes organizācijas izmaiņas Baložos

Turpinoties darbiem būvobjektā “Uzvaras prospekta pārbūve no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai Baložos, Ķekavas novadā’’, tiek mainīta satiksmes organizācija Baložos, no Titurgas ielas līdz Baložu ielai, kur tiks noteikta vienvirziena kustība.

 

Kā informē Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde, objektā "Uzvaras prospekta pārbūve no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai Baložos, Ķekavas novadā" būvdarbi tuvojas noslēgumam. Šobrīd ir plānots sākt šķembu kārtas izbūvi un pēc tam asfaltbetona seguma izbūvi. Saistībā ar šiem būvdarbiem no 2021. gada 10.maija tiek mainīta satiksmes organizācija Baložos, no Titurgas ielas līdz Baložu ielai, kur paredzēta vienvirziena kustība.

 

Atgādinām, ka projekts Nr.3.3.1.0/18/I/010 “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” tiks īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros. Šī projekta ietvaros jau 2020. gadā Baložu pilsētā  ir izbūvēta Jaunatnes iela ar asfalta segumu, izbūvēta gājēju ietve un jauns apgaismojums.