Paziņojums par lokālplānojumu un detālplānojumu publiskās apspriešanas sanāksmēm maijā

Informējam, ka līdz ar veiktajiem grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas stājušies spēkā 2021.gada 25.martā, publisko apspriešanu vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, attīstības programmai, lokālplānojumiem, detālplānojumiem un tematiskajiem plānojumiem, tai skaitā publiskās apspriešanas sanāksmi, turpmāk atļauts organizēt neklātienes formā (attālināti), ievērojot likumā noteiktos nosacījumus.
 

Ievērojot jauno regulējumu, Ķekavas novada pašvaldība informē par publiskajai apspriešanai nodoto lokālplānojumu un detālplānojumu publiskās apspriešanas termiņiem un publiskās apspriešanas sanāksmju laikiem:

 

 

Nosaukums

Publiskās apspriešanas termiņš

Attālinātās publiskās apspriešanas sanāksmes norises laiks

Paziņojums par publisko apspriešanu un detalizētāka informācija

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Zāļu iela 7, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

no 2021.gada 11.maija līdz 8.jūnijam

2021.gada 26.maijā plkst. 18.00 ZOOM platformā

šeit

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rāmavas iela 33, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

no 2021.gada 11.maija līdz 8.jūnijam

2021.gada 26.maijā plkst. 19.00 ZOOM platformā

šeit

Detālplānojums nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 59, Baložos, Ķekavas novadā

no 2021.gada 12.maija līdz 10.jūnijam

2021.gada 27.maijā plkst. 18.00 ZOOM platformā

šeit

Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Zvirbuļi” un “Zvirbuļi-1”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

no 2021.gada 11.maija līdz 8.jūnijam

2021.gada 27.maijā plkst. 19.00 ZOOM platformā

šeit

 

Publiskās apspriešanas, kas noslēgsies maijā:

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Grifi”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

no 2021.gada 13.aprīļa līdz 18.maijam

Sanāksme notika 2021.gada 6.maijā

šeit

Detālplānojums nekustamajam īpašumam Asteru ielā 30, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

no 2021.gada 20.aprīļa līdz 18.maijam

2021.gada 13.maijā plkst. 18.00 ZOOM platformā

šeit

 

Informācija par publiskajām apspriešanām pieejama:

  • Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā “ATTĪSTĪBA” – “Lokālplānojumi” - “Publiskās apspriešanas” un sadaļā “ATTĪSTĪBA” – “Detālplānojumi” – “Publiskās apspriešanas”;
  • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”;
  • Ķekavas novada informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads”;
  • Jaunu ideju centra skatlogā (Skolas ielā 2, Ķekavā).

 

Rakstiskus priekšlikumus par lokālplānojumu vai detālplānojumu risinājumiem iespējams iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz katra dokumenta publiskās apspriešanas termiņa beigām:

  • Ķekavas novada pašvaldībā, adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 vai Baložu pilsētas pārvaldē, adrese: Uzvaras prospekts 1A, Baloži, Ķekavas novads, LV - 2128;
  • novads@kekava.lv (elektroniski parakstītiem dokumentiem);
  • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, konkrētā dokumenta apspriešanas sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”.

 

Interesentus, kas vēlas iepazīties ar lokālplānojumu un detālplānojumu redakcijas materiāliem klātienē, kā arī saņemt klātienes konsultāciju, lūdzam pieteikties pa telefonu pie konkrētā lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādes vadītāja. 

 

Publiskās apspriešanas sanāksmju norises laiks vai formāts var mainīties atkarībā no valstī noteiktajiem drošības un pulcēšanās ierobežojumiem Covid-19 dēļ. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības informatīvajos kanālos!

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
11.05.2021.

 

  Drukāt