Uzsāks projektēt un būvēt Pļavniekkalna sākumskolas piebūvi pēc valsts aizdevuma saņemšanas

Atbilstoši Ķekavas novada domes lēmumam, pašvaldība ir pieteikusies aizņēmumam no Valsts kases Pļavniekkalna sākumskolas moduļu tipa piebūves būvniecībai. Pēc aizņēmuma saņemšanas tiks parakstīts līgums par skolas piebūves projektēšanu un būvdarbiem. Jauno skolas piebūvi ar 10 mācību klasēm 260 bērniem paredzēts uzbūvēt šī gada laikā.

 

Kā informē Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde,  projektēšanas un būvdarbu līgums tiks noslēgts ar būvnieku – SIA Koro būve”, kas atzīts par uzvarētāju  publiskajā  iepirkumā, piedāvājot saimnieciski izdevīgāko līgumcenu sākumskolas piebūves projektēšanai un būvniecībai. Kopējās izmaksas ir plānotas 2,2 milj. eiro apmērā -  90%  no finansējuma  pašvaldība ņems kā kredītu, bet atlikusī summa ir paredzēta 2021. gada pašvaldības budžetā. Atbilstoši līgumam skolas piebūve būs jānodod ekspluatācijā septiņu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas – proti, līdz šī gada beigām.

 

Šajās izmaksās iekļaujas arī esošās pagaidu piebūves nojaukšana, kurai šogad beidzas īres līgums, bet nākamgad augustā  - ekspluatācijas termiņš un kura šobrīd vairs neatbilst arī jaunajām izglītības iestāžu prasībām, piemēram, kas paredz 2 m2  platību  uz vienu audzēkni. (Šī iemesla dēļ arī Daugmales pamatskolas telpas pērn tika pārbūvētas). Piebūves būvniecības laikā netiks skarta skolas vēsturiskā mūra ēka. 

 

Šobrīd Pļavniekkalna sākumskolā mācās 197 bērni, bet pēc jaunā korpusa izbūves tajā varēs zināšanas apgūt vairāk audzēkņu - 260 bērni. Jaunās piebūves mācību korpusā paredzētas 10 mācību klases, savukārt esošajā skolas vēsturiskajā ēkā būs pārējās skolai nepieciešamās telpas, piemēram, skolotāju istaba, bibliotēka, tehniskās telpas, ēdamzāle.

 

Plānojot būvniecības procesu, Ķekavas novada pašvaldība kopā ar Pļavniekkalna sākumskolas direktori,  ar skolas pedagogiem un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālistiem ir izskatījusi risinājumus, kā būvniecības laikā organizēt bērniem mācību procesu. Kā informē Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, tad  sākumskolas piebūves būvniecības laikā bērniem tiks nodrošinātas mācības gan skolas vēsturiskajā ēkā, gan Katlakalna Tautas namā, kā arī plānots, ka viena diena nedēļā varētu būt attālinātas mācības (izņemot pirmo klašu audzēkņus), to izmantojot kompetenču izglītībai, piemēram, dodoties mācību ekskursijās.

 

Līdzīga tehniskā risinājuma piebūve 2020. gadā  jau ir uzbūvēta  pie  Ķekavas vidusskolas un  tūlīt  - maija beigās -  plānots pabeigt arī bērnudārza korpusa būvdarbus Ķekavā, kā arī šāda veida moduļu tipa piebūve šogad tiks būvēta arī pie Baložu vidusskolas.  Moduļu mājas galvenie plusi  ir ātra uzstādīšana, energoefektivitāte un kvalitāte, jo katrs modulis tiek izgatavots un uzbūvēts rūpnieciski ražotnē, kuri ir pakļauti visiem rūpniecības standartiem. Tas ir ļoti būtisks faktors mūsdienu būvniecībā, ēkai būs liela energoefektivitāte.

 

Projektējot Pļavniekkalna sākumskolas piebūvi, tiek domāts arī par tādiem tehniskiem un plānojuma risinājumiem,  lai nākotnē šīs telpas varētu veiksmīgi pielāgot bērnudārza vajadzībām.

 

Publiskais iepirkums par Pļavniekkalna sākumskolas piebūves projektēšanu un būvniecību ir apskatāms Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) -  (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/53163)

 

 

Administratīvā pārvalde
12.05.2021.

 

 

 

  Drukāt