Ķekavas novada pašvaldība arī šogad turpinās iekšpagalmu ielu asfaltēšanu

Ķekavas novada pašvaldība plāno ņemt valsts aizņēmumu 347 000 apmērā, lai arī 2021. gadā turpinātu pašvaldībai piederošo  iekšpagalmu ielu sakārtošanu un asfaltēšanu visā novadā.


Lai pretendētu uz Valsts kases kredīta pieejamību, Ķekavas novada pašvaldība iesniegs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) investīciju projekta „Asfaltbetona seguma izbūve uz Ķekavas novada pašvaldības ielām” pieteikumu. Saņemot VARAM pozitīvu atzinumu, Ķekavas novada pašvaldība lūgs Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju aizņēmuma saņemšanai projekta ,,Asfaltbetona seguma izbūve uz Ķekavas novada pašvaldības ielām” realizācijai no Valsts kases vairāk kā  347 000 eiro apmērā 2021. gadā.


Tiklīdz tiks saņemta atļauja par aizņēmuma saņemšanu, Ķekavas novada pašvaldība slēgs līgumu par pašvaldības ielu asfaltēšanas darbu veikšanu  ar SIA “ĶEKAVA-PMK”, kas iesniedza saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu pašvaldības veiktajā publiskajā iepirkumā.


2021. gadā Ķekavas novada pašvaldība plāno izbūvēt ar asfaltbetonu šādas ielas Ķekavas novadā:


Baložu pilsētā

 • Kr. Barona iela (posmā no Kr. Barona 1 līdz Titurgas ielai);
 • Kr. Barona iela visā garumā;
 • Titurgas iela (posmā no Kr. Barona ielas līdz Uzvaras prospektam). 


Ķekavas pagastā

 • Ķekavā, Nākotnes ielas 6, 8, 10, 12 un 14 – iekšpagalms;
 • Katlakalnā, Valsts vietējā autoceļa V2 – D nobrauktuve (posmā no Valsts vietējā autoceļa V2 līdz nekustamajam īpašumam “Daugmaļi”).

 

Daugmales pagastā

 • posmā gar daudzdzīvokļu māju “Vārpas”, paralēli Valsts reģionālajam autoceļam P85 Rīgas HES - Jaunjelgava;
 • posmā no daudzdzīvokļu mājas “Salnas” līdz daudzdzīvokļu mājai “Alpi”, paralēli Valsts reģionālajam autoceļam P85 Rīgas HES - Jaunjelgava);
 • posmā no Valsts reģionālā autoceļa P85 Rīgas HES - Jaunjelgava gar daudzdzīvokļu māju “Alpi” līdz atkritumu konteineru laukumam, ieskaitot arī  laukumu;

 

Atgādinām, ka ielas un ceļi ir viens no būtiskākajiem infrastruktūras elementiem, kas ietekmē ne tikai ciematu un atsevišķu apdzīvotu vietu attīstību, bet visa novada attīstību. Pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu tīkls sastāda 229,31 km.  Arī 2021. gadā viena no pašvaldības piecām prioritātēm ir pašvaldības ceļu un ielu seguma sakārtošana.

 

Ķekavas novadā 2020. gadā uzsākti, un šobrīd vēl notiek šādi ielu sakārtošanas darbi:
 

 • Baložos  - Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas pārbūve.  Tiek pārbūvētas ielas, izbūvēts jauns apvienotais gājēju un veloceliņš un gājēju ietves, jauns ielu apgaismojums, nomainīti komunikāciju tīkli, sakārtojot arī esošos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus. Jaunatnes iela ir izbūvēta 2020. gadā,  Uzvaras prospektā šobrīd notiek asfaltēšanas darbi.
 • Saulgriežu ielas pārbūve Baložos (no Kalnu ielas līdz Labrenča ielai)  - tiek izbūvēta iela ar asfaltbetona segumu, gājēju ietvi un apgaismojumu.
 • Saules ielas pārbūve Odukalnā (no Odukalna ielas līdz Niedru ielai). Tiek pārbūvēts ūdensvads un elektroniskie sakaru tīkli, izbūvēta lietus kanalizācija, jauns LED apgaismojums, gājēju ietve un asfaltbetona brauktuve, uzstādīti ātrumvaļņi.
 • Ielu seguma atjaunošana ar asfaltbeonu un apgaosmojuma izbūve Rāmavā, Rāmavas ielā pie daudzdzīvokļu mājām nr. 19,  21 un 23.

 

Tāpat Ķekavas novadā  ir uzsākta divu veloceliņu izbūve:

 • apvienotā gājēju un veloceliņa izbūves darbi gar autoceļu V2 – no Mazās Rāmavas ielas Valdlaučos līdz Egļu ielai Katlakalnā. Būvdarbus plānots pabeigt 2021. gada beigās.
 • veloceliņa pirmā posma izbūve gar autoceļu A7- no Rīgas ielas 1a Vimbukrogā līdz mājām “Annužas” Alejās.

 

Savukārt 2019. gadā Ķekavā, Gaismas ielā 19, pie sešu daudzdzīvokļu māju korpusiem 2, 4, 5, 6, 8 un 9, auto stāvlaukuma un tam piebraucamo ceļu pārbūves ietvaros pārbūvētas ietves, brauktuves, pazemes komunikāciju tīkli un elektroapgādes kabeļi, izbūvēta lietusūdens kanalizācija un ielu apgaismojums, kā arī noasfaltēts stāvlaukums un ielas.

 

Administratīvā pārvalde
24.05.2021.

  Drukāt