Rehabilitācijas sniegšana bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem

Rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem ESF projekta ietvaros  Ķekavas novadā turpinās ievērojot visas epidemioloģiskās prasības. Rehabilitācijas pakalpojumus sniedz tādi speciālisti, kā fizioterapeiti, psihologi, logopēdi, ergoterapeits, mākslas terapeits.


Gaiss kļūst siltāks un saulaināks, tāpēc fizioterapijas un mākslas terapijas aktivitātes biežāk sākam organizēt svaigā gaisā. Pēc ilgstošas ​​uzturēšanās mājās un telpās šī jaunā prakse ļoti patīk bērniem un viņu vecākiem.


Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem rehabilitācija ir nepieciešama nepārtraukti, tāpēc pandēmijas laikā ir jūtama īpaši liela interese saņemt daudzdisciplināru speciālistu pakalpojumus. Projekta ietvaros pakalpojumus saņem arī bērnu vecāki. Vecāku visvairāk pieprasītas ir fizioterapijas un psihologa konsultācijas.

Projekta speciālisti apstiprina, ka nepārtraukta rehabilitācija dod lielu ieguldījumu vispārējam bērna veselības stāvoklim, galvenokārt, neļaujot progresēt slimībai un uzlabojot bērnu ar invaliditāti funkcionālās spējas. Ļoti priecājamies, ka vecāki, neskatoties uz savu aizņemtību un darbiem, atrod laiku un iespējas sev un saviem bērniem.

 

ESF projektu “Daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem”, Nr. 9.2.2.3/20/A/011 īsteno biedrība “Baltic Nutrition and Health Federation”.

 

 

Projekta vadītāja, Vanda Sargautiene
27.05.2021.

 

 

  Drukāt