Uzvaras prospektā pabeigta asfaltbetona seguma izbūve

Uzvaras prospektā šobrīd ir pabeigta asfaltbetona seguma izbūve un līdz jūnija beigām plānots pabeigt visus labiekārtošanas darbus. 

 

Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde informē, ka turpinās darbi pie bruģakmens izbūves darbiem, tiks pabeigti labiekārtojuma darbi (apzaļumošana, koku stādīšana, uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, velo turētāji u.c.), kā arī tiks izvietoti satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, informatīvās norādes un tiks uzklāts ielu horizontālais marķējums).

 

Atgādinām, ka projekts Nr.3.3.1.0/18/I/010 “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” tiks īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros. Šī projekta ietvaros jau 2020. gadā Baložu pilsētā  ir izbūvēta Jaunatnes iela ar asfalta segumu, izbūvēta gājēju ietve un jauns apgaismojums. 

 

 

Administratīvā pārvalde
09.06.2021.

 

  Drukāt