Projektu atbalsta konkursā pašvaldības līdzfinansējumu gandrīz 12 tūkstošu eiro apmērā saņems 4 ieceres

Atbalstot iedzīvotāju intereses, aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā Ķekavas novadā, Ķekavas novada pašvaldība izsludināja fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursu, kurā pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizēšanai saņems 4 ieceres.


Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti veicina iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā un sekmē dzīves kvalitātes uzlabošanu, atbalstot publiski pieejamas infrastruktūras izveidi Ķekavas novadā (ielas, ietves, gājēju celiņi, apgaismojums, inženierkomunikācijas, sporta un rotaļu elementi , vides labiekārtošana, u.c.). Šogad saņemti 5 projekta pieteikumi, pēc kuru izvērtēšanas, konkursa vērtēšanas komisija lēmusi pašvaldības līdzfinansējumu piešķirt četriem projektiem.
 

Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējums NVO projektu konkursā piešķirts šādiem projektiem:
 

  1. Biedrībai “Mežinieku apkaimes attīstībai” 2896,10 eiro apmērā ceļa norāžu uz apkaimes vietām un sētām izgatavošanai un uzstādīšanai;
  2. Biedrībai “Pats sev saimnieks” 3000,00 eiro apmērā Rakaru ielas esošā apgaismojuma gaismas ķermeņu nomaiņai;
  3. Biedrībai “Lāču iela” 3000,00 eiro apmērā teritorijas labiekārtošanai un sporta elementu izvietošanai Silāju ielā 5, Baložos, Ķekavas novadā;
  4. Biedrībai “Gaismas 6”  3000,00 eiro apmērā tehniskās dokumentācijas izstrādei drošas un sakārtotas vides izveidei pie daudzdzīvokļu mājas Gaismas ielā 6, Ķekavā, ar nosacījumu, ka biedrībai ir jāveic asfalta atjaunošanas darbi līdz 30.11.2022.

 

Kā informē Attīstības un būvniecības pārvalde, projekta aktivitātes pretendentiem jārealizē Ķekavas novadā un ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Ķekavas novada iedzīvotājiem. Projektu realizācijas termiņš visiem atbalstītajiem projektiem ir līdz 2021. gada 30. novembrim.


Finanšu līdzekļi biedrībām un nodibinājumiem tiek piešķirti, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem, nolikumiem, domes lēmumiem un  konkursa rezultātiem, tādējādi nodrošinot uz kritērijiem balstītu pieeju pašvaldības budžeta līdzekļu sadalē.

 

Atgādinām, ka 2020. gadā Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējums šajā NVO projektu konkursā piešķirts šādiem pieciem  projektiem: biedrības "Ūdensmalu attīstībai" projektam “Līdzfinansējums partnerības “Daugavkrasts” un Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstītajam LEADER projektam “Sudrabgārņa krasts””; biedrības “Pats sev saimnieks” projektam “Rakaru ielas ciema atpūtas vietu labiekārtošana”; biedrības “Lāču iela” projektam “Lāču ielas, Baložos, Ķekavas novadā, daļas cietā seguma izbūve”; DzĪKS "Ērtums" projektam “Daudzdzīvokļu māju pagalma uzlabošana Ķekavas novada Krustkalnos”; biedrības “Rāmavas muižas misijas centrs” projektam “”Depkina muižas” parka apgaismošanas projekts” (daļējs līdzfinansējums).

 

Ķekavas novada pašvaldība izsaka pateicību visiem konkursa dalībniekiem par dalību, vēlot veiksmi projektu īstenošanā. Tāpat aicinām arī citus iedzīvotājus izmantot iespējas un līdzdarboties!

 

Administratīvā pārvalde
09.06.2021.

 

 

 

  Drukāt