Tiks atjaunots segums autoceļam V7 Baloži-Plakanciems-Iecava

VSIA Latvijas Valsts ceļi  ir izsludinājusi iepirkumu, kura ietvaros plānots veikt valsts vietējā autoceļa V7 Baloži-Plakanciems-Iecava posma km 1,000-19,463 seguma atjaunošanu.


Iepirkumu bija iespējams izsludināt, jo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) administratīvi teritoriālās reformas (ATR) kontekstā virzītajai autoceļu investīciju programmai iespējama izmaksu ekonomija, kā rezultātā VARAM sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) ir rosinājusi 2021.gadā papildus atjaunot astoņus autoceļus.
 

Pamatojoties uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) informāciju, 2021.gada būvdarbu iepirkumos vērojama izmaksu ekonomija 10-20% apmērā.


Līdz ar to, lai racionālāk izmantotu 2021.gadā pieejamos finanšu resursus, VARAM un LVC plāno jau šovasar virzīt atjaunošanai tos ceļus, kuriem ir izstrādāta tehniskā dokumentācija un kuru īstenošana bija plānota ATR programmas ietvaros 2022.-2023.gadā: P6 Saulkrasti – Sēja –Ragana (7,90 –22,83 km); P8 Inciems – Sigulda – Ķegums (42,40 – 47,30 km); V39 Saulkrasti–Bīriņi (1,96-16,42km); V7 Baloži–Plakanciems-Iecava (0,00-19,46km); V711 Ilūkste–Rubanišķi–Daugavpils (1,61-9,84km); V577 Puša-Krāce–Silajāņi–Riebiņi (23,08-31,61 km); V636 Krāslava–Izvalta–Šķeltova–Aglona (5,42-10,01 km); V323 Liepa-Smiltene (5,03-20,9km). 


VARAM virzītā autoceļu investīciju programma ATR ietvaros tiek īstenota atbilstoši ceļu sarakstam, kas izstrādāts sadarbībā ar plānošanas reģioniem, pašvaldībām, Satiksmes ministriju un LVC. ATR ieviešanai nozīmīgu autoceļu atjaunošanas nepieciešamība darbavietu un pakalpojumu sasniedzamībai reģionos ir iekļauta Nacionālajā attīstības plānā 2021. – 2027. gadam, programmai paredzot 300 miljonus eiro finansējumu.


Finansējuma apmērs valsts autoceļu atjaunošanai un pārbūvei saistībā ar ATR 91 906 000 eiro apmērā 2021.gadā ir piešķirts valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem atbilstoši informatīvā ziņojuma “Par investīciju programmas valsts autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā īstenošanu” 1. un 2.sarakstam, kas Ministru kabinetā apstiprināts 2021.gada 18.marta sēdē. Plašāk šajā relīzē.


Tāpat finansējums autoceļu sakārtošanai 92 300 000 eiro  apmērā paredzēts arī Atveseļošanas un noturības plānā.  

 


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.06.2021.

 

  Drukāt