No 15.jūnija Covid-19 sertifikātu saņemt papīra formātā varēs arī pašvaldības klientu apkalpošanas centrā

No 1. jūnija ikvienam iedzīvotājam ir iespēja iegūt digitālu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 vai vīrusa pārslimošanas faktu. Ja personai nav iespējas sertifikātu saņemt elektroniski, papīra formātā to var pieprasīt ārstniecības iestādē, kura veica vakcināciju pret Covid-19 vai Covid-19 testu, jebkurā citā ārstniecības iestādē, bet no 15.jūnija arī vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.
 

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes, vai arī vīrusu pārslimojusi. To var izmantot Latvijas Republikas teritorijā, piemēram, kā apliecinājumu pakalpojuma saņemšanai, iestādes vai pasākuma apmeklēšanai.
 

 

Lai apskatītu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

 • Tīmekļvietnē covid19 sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus".
 • Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
 • Sistēmā pieprasīt savus sertifikātus, tad tos apskatīt vai saglabāt (datorā, viedierīcē).
   

Lai izdrukātu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

 • Tīmekļvietnē covid19sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus".
 • Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
 • Sistēmā pieprasīt un apskatīt savus sertifikātus.
 • Izvēlēties vajadzīgo sertifikātu un veikt tā druku.
   

Šobrīd ir pieejami šādi digitālie sertifikāti:

 • Sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19.
 • Sertifikāts par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem.
 • Sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu, ja iedzīvotājs ir slimojis ar Covid-19.
   

Katrs sertifikāts satur unikālu QR kodu, kas ir apliecināts ar digitālu simbolu virkni. Šī simbolu virkne ir kā digitāls paraksts jeb apliecinājums par sertifikātā iekļautās informācijas ticamību. Noskenējot QR kodu ar viedtālrunī esošo QR koda nolasīšanas aplikāciju, iespējams noskaidrot to, vai konkrētais sertifikāts ir derīgs vai nav derīgs, un pārliecināties, vai sertifikāts ir autentisks. QR kodu var noskenēt no sertifikāta digitālās versijas (piemēram, uzrādot to viedtālrunī) vai sertifikāta izdrukas uz papīra.
 

Ja personai nav iespējas saņemt sertifikātu elektroniski, tad to var pieprasīt arī papīra formātā:

 • ārstniecības iestādē, kura veica vakcināciju pret Covid-19 vai Covid-19 testu;
 • jebkurā citā ārstniecības iestādē;
 • no 15.jūnija vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.
   

Lai saņemtu Ķekavas novada vienotajā klientu apkalpošanas centrā  šo sertifikātu aicinām iedzīvotājus:

 • veikt pierakstu, zvanot uz Ķekavas novada informatīvo tālruni 8488, 66954825 vai rakstot uz e-pastu: novads@kekava.lv;
 • ierodoties vienotajā klientu apkalpošanas centrā  līdzi jābūt pasei vai personas apliecībai.

 

Administratīvā pārvalde
14.06.2021.

 

 

  Drukāt