Izstrādāts jaunveidojamā Ķekavas novada apvienošanas projekts

 

Ķekavas novada pašvaldība sadarbībā ar Baldones novada pašvaldību ir izstrādājusi jaunveidojamā novada administratīvās struktūras apvienošanas projektu, kas 14. jūnijā, tika nosūtīts Valsts reģionālās attīstības aģentūrai, lai gan projekta sagatavošanas termiņš ir 1. jūlijs.


Pateicoties intensīvam un profesionālam abu pašvaldību speciālistu darbam, apvienošanās projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un noteiktajiem termiņiem - projekts tika izveidots līdz 1. jūnijam un nosūtīts atbildīgajai iestādei divas nedēļas ātrāk, kā tas noteikts MK noteikumos. 


Līdz ar jaunveidojamā Ķekavas novada administratīvās struktūras apvienošanas projektu tika nosūtīts arī Ķekavas novada pašvaldības nolikuma projekts, kā arī pārskats par piešķirtās valsts mērķdotācijas izlietojumu 2020. un 2021. gadā.


Balstoties uz Ķekavas novada pašreizējo pārvaldes modeli un pieredzi tā darbībā, kā arī izanalizējot Baldones novada vadības modeli, kopējo izpildvaras konsultāciju rezultātā jaunveidojamajā Ķekavas novada administratīvās struktūras projektā tiek piedāvāts izveidot ekonomiski saimnieciski pamatotas un kvalitatīvas piecas funkciju pārvaldes, kas nodrošinātu  vienotu katras jomas darbību un koordināciju, skaidru uzdevumu sadali, vienas pieturas aģentūras principu konkrētajā jomā, kā arī saprotamu, vienkāršu, efektīvu un caurskatāmu pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas procesu.


Arī jaunveidojamā Ķekavas novada administrācijā plānotas šādas nozaru pārvaldes - Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde, Īpašumu pārvalde, Finanšu pārvalde un  Administratīvā pārvalde. Tāpat iecerēts izveidot trīs teritoriālās struktūrvienības - Baldones pārvaldi, Baložu pārvaldi un Daugmales pārvaldi.  Atbilstoši šīm piecām  nozarēm  tad arī plānots sagrupēt abu pašvaldību visus darbiniekus un esošās iestādes, aģentūras un kapitālsabiedrības. 


Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” nosaka, ka jaunā novada pašvaldība pēc 2021. gada pašvaldību domes vēlēšanām 30 dienu laikā pēc pirmās domes sēdes pieņem lēmumu par turpmāko rīcību ar projektu. Proti, jaunā novada domes deputātiem apvienošanās projekts būs jāizvērtē un jāpieņem lēmums mēneša laikā – līdz jūlija beigām.


Izstrādājot apvienošanās projektu, tika iesaistīta abu pašvaldību vadība un nozaru speciālisti, kas sniedza lielu savu profesionālo artavu šī apjomīgā dokumenta izstrādē. Sarunās par katru darbības jomu starp abu pašvaldību izpildvarām un speciālistiem tika panākta konstruktīva vienošanās par piedāvājamo modeli funkciju izpildes nepārtrauktības nodrošināšanai. Līdz ar to nebija nepieciešamības piesaistīt ārpakalpojumus, kas attiecīgi ļāva ietaupīt valsts piešķirto mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei.


Tālākā projekta izskatīšanā darbu 1.jūlijā sāks jaunā pašvaldības dome, izskatot piedāvājumu jau no politiskā redzesleņķa, galarezultātā pieņemot lēmumu par jaunā novada administratīvo struktūru.

 

Administratīvā pārvalde
14.06.2021.

  Drukāt