Ķekavas novada pašvaldība uzlabojusi savu Ilgtspējas indeksu līdz SUDRABA kategorijai

Ķekavas novada pašvaldība Ilgtspējas indeksā ieguvusi Sudraba kategoriju, tādējādi apliecinot savu mērķtiecīgu attīstību, kas balstās uz korporatīvās atbildības un ilgtspējības principu ieviešanu un īstenošanu pašvaldības darbā un pakalpojumu sniegšanā.  Šogad šis ir augstākais rezultāts pašvaldību vidū. 2021. gada Ilgtspējas indeksā SUDRABA līmeni sasnieguši 15 uzņēmumi un organizācijas.

 

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane: “Mums ir prieks, ka Ilgtspējas indeksu savam pašnovērtējumam izmanto ne tikai uzņēmumi, bet arī vairākas pašvaldības. Ne vienmēr ir vienkārši izpildīt tās pašas prasības, kas izvirzītas uzņēmumiem, tomēr Ķekavas novada pašvaldības pieredze rāda, ka šie kritēriji primāri kalpo par ceļa karti, lai arī pašvaldība pilnveidotos atbildīgā un ilgtspējīgā virzienā.”

 

“Ķekavas novada pašvaldība jau vairākus gadus mērķtiecīgi virzās, lai tās darbība atbilstu mūsdienīgas organizācijas izpratnei, kuras darbs balstās, ievērojot labas pārvaldības principus, uzlabojot klientu apkalpošanas kultūru, palielinot iedzīvotāju līdzdalību, kā arī īstenojot ilgtspējīgas idejas. Tāpēc 2021. gadā Ilgtspējas indeksa ekspertu novērtējums Ķekavas novadam ir apliecinājums tam, ka esam attīstījušies pareizā virzienā un tāds kurss ir jāturpina arī tālāk, līdz pat Platīna kategorijai, “uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.

 

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kura ietvaros pēc starptautiski atzītas metodoloģijas principiem tiek vērtēti organizāciju risku un procesu vadības principi. Šī novērtējuma rezultāti liecina, ka vairāk kā 10 tā pastāvēšanas gadu laikā būtiski ir augusi Latvijas organizāciju izpratne par atbildības un ilgtspējas principiem. 2020.gadā, kad Ķekavas novada pašvaldība startēja Ilgtspējas indeksā pirmo reizi, un tā saņēma Bronzas kategoriju.

 

Ilgtspējas indeksā tika izvērtēts ne tikai paveiktais attiecībā uz darba vidi, apkārtējo vidi, saviem sadarbības partneriem un klientiem, bet arī ieguldījums nozares un valsts attīstībā, kā arī organizācijas nākotnes plāni.

 

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane  norāda, ka Ilgtspējas indekss palīdz Latvijas uzņēmumiem un organizācijām diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus un organizācijas, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.  Ilgtspējas indeksa dalībnieki demonstrē drosmi, atklātību un apņemšanos pilnveidot savu sniegumu. Tieši šīs organizācijas spēj ne tikai ietekmēt savas nozares attīstību, bet arī sekmēt valsts ilgtspēju!

 

Administratīvā pārvalde
16.06.2021.

 

  Drukāt