Uzmanību! Ūdens analīžu rezultāti: Titurgas ezerā aizliegts peldēties; pārējās novada peldvietās drīkst (PAPILDINĀTA ar pēdējām 2 rindkopām)

Ķekavas novada pašvaldība saņēmusi SIA "Vides audits" laboratorijas rezultātus par ūdens kvalitāti populārākajās iedzīvotāju atpūtas vietās pie ūdens.

 

Ūdens analīžu rezultāti liecina, ka novada teritorijā Daugavā un Ķekavas upē ūdens ir tīrs un peldēšanai drošs, paraugi atbilst peldūdeņu prasībām.  Taču Baložu pilsētā Titurgas ezerā saskaņā ar testēšanas pārskatu Nr. 2762-16.06-21 secināts, ka nosakāms “Aizliegums peldēties” sadzīves kanalizācijas piesārņojuma dēļ (ūdenī E-coli baktēriju skaits četras reizes pārsniedz robežnormatīvu). Abās atpūtas vietās pie Titurgas ezera tiks izvietotas brīdinājuma zīmes ar aizliegumu peldēties.

 

Kā skaidro Īpašumu pārvaldes galvenā vides pārvaldniece Sigita Varika, ūdens paraugu noņemšanas brīdī ūdens tika vizuāli novērtēts kā labs, taču laboratoriskie izmeklējumi uzrādīja piesārņojumu Titurgas ezerā.  Ņemot vērā šo situāciju,  vides speciālisti šovasar pastiprināti veiks apsekošanu gan ūdens kvalitātei, gan saistībā ar iespējamiem piesārņotājiem. Situācija varētu mazliet uzlaboties, līdz ar vēsāka laika iestāšanos un lietu, kad ezerā veidotos ūdens apmaiņa.  

 

Taču, lai ilgtermiņā risinātu ūdens kvalitātes problēmu Titurgas ezerā un novērstu neattīrītu kanalizācijas notekūdeņu ieplūdi, iedzīvotājiem – īpaši bijušās dārzkopības sabiedrības „Buras” individuālo māju īpašniekiem -  ir jābūt atbildīgiem par savu māju sadzīves kanalizācijas apsaimniekošanu – aktīvāk un godprātīgāk jāveic krājrezervuāru asenizācija, kā arī jāpieslēdzas centrālajiem kanalizācijas tīkliem, kur tos pašvaldība ir izbūvējusi.

 

Pēc Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes pasūtījuma, SIA “Vides audits” laboratorija veikusi ikgadējās ūdens pārbaudes populārākajās iedzīvotāju atpūtas vietās pie ūdens – Daugmalē - Daugavā pretī Nāves salai, Ķekavā – Sausajā Daugavā Dārznieku ielā un Ķekavas upē „Dambītī”, Katlakalnā – Sausajā Daugavā Ievu ielā un Daugavā Ziedonī, kā arī Baložos - Titurgas ezerā.

 

Aicinām iedzīvotājus ievērot aizliegumu peldēties Titurgas ezerā un sekot līdzi aktuālajai informācijai par ūdens kvalitātes izmaiņām pašvaldības informatīvajos kanālos.

 

Ņemot vērā to, ka, veicot ūdens analīzes, Titurgas ezerā konstatēts būtisks sadzīves kanalizācijas piesārņojums, lai konstatētu iespējamās piesārņojuma izcelsmes vietas, Īpašumu pārvaldei līdz 29. jūnijam ir uzdots organizēt atkārtotu ūdens analīžu ņemšanu no Titurgas ezera un organizēt ūdens analīžu veikšanu meliorācijas grāvjos, kuri ir savienoti ar Titurgas ezeru. Tāpat no SIA “Baložu komunālā saimniecība” tiks pieprasīta informācija par nekustāmajiem īpašumiem, kuri ir pieslēgti centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Savukārt Īpašumu pārvaldes nekustamā īpašuma pārvaldniekam Baložos uzdots apsekot Baložu pilsētā nekustamos īpašumus - Lauku ielā, Mēness ielā, Ziedu ielā, Pļavu ielā, Pavasara ielā, Plūmju ielā, Miglas ielā, Birzes ielā, Avotu ielā, Anitas ielā, Saules ielā, Ķiršu ielā, Ceriņu ielā, Rudens ielā, Riekstu ielā, Varavīksnes ielā, Pīlādžu ielā, Zemeņu ielā, Niedru ielā, Kūdras ielā, Priežu ielā, Kāpu ielā, Celtnieku ielā, Titurgas ielā, Mežezera ielā un Stiebru ielā. Un līdz 15.jūlijam jāsagatavo saraksts ar īpašumiem, kuri nav reģistrējuši īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas. 

Administratīvā pārvalde
19.06.2021

 

  Drukāt