Doles - Ķekavas evaņģēliski luteriskā baznīca saņem pašvaldības līdzfinansējumu jumta nomaiņai

Izskatot Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskās draudzes padomes iesniegumu par iztrūkstošā finansējuma piešķiršanu projektam “Doles - Ķekavas evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta nomaiņa”, Ķekavas novada pašvaldība radusi iespēju finansiāli atbalstīt šo projektu, piešķirot nepieciešamo līdzfinansējumu vairāk kā 13 tūkstošu eiro apmērā.
 

Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskā baznīcas projekts par jumta nomaiņu tika apstiprināts biedrības ‘’Partnerība Daugavkrasts’’ izsludinātajā LEADER projektu atklātajā konkursā. Šajā konkursā tika atbalstīta partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, kā arī sabiedrisko objektu attīstība, piešķirot LEADER programmas finansējumu Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskās baznīcas projektam jumta nomaiņai.  Kopējais projekta budžets ir 43 791,16 eiro, no kuriem 27 000 eiro ir LEADER programmas finansējums un 13 791,16 eiro ir Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējums.


Atbalstot Ķekavas novada kultūrvides attīstību, līdzfinansējums projekta “Doles - Ķekavas evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta nomaiņa” realizācijai tiks rasts no Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada Īpašuma pārvaldes budžeta līdzekļiem Teritorijas apsaimniekošanas sadaļas. Jumta nomaiņas darbi ir jau uzsākti un turpināsies līdz šī gada jūlija beigām, lai jau vasaras noslēgumā baznīca būtu nodrošināta ar jaunu jumtu.


Ķekavas novada pašvaldība 2016. gadā atbalstījusi arī unikālā kultūrvēsturiskā pieminekļa, Katlakalna evaņģēliski luteriskās baznīcas, restaurācijas darbus - kad restaurācijas ietvaros zvanu tornī tika uzstādīti divi jauni baznīcas zvani, viena zvana izmaksas sedza pašvaldība.

 

Administratīvā pārvalde
22.06.2021.

 

  Drukāt