Uzvaras prospektā norit pēdējie labiekārtošanas darbi

Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde informē, ka Uzvaras prospektā ir pabeigti  būvdarbi un šobrīd tiek sakārtotas būvniecības bāzes vietas, tiek veikti pēdējie labiekārtošanas darbi, kā arī notiks būvniecības teritorijas tīrīšana no smiltīm.

 

Šobrīd zaļā zona ir apsēta ar zālienu sēklām, bet sausie laika apstākļi nav labvēlīgi sēklu dīgšanai. Tāpēc aicinām iedzīvotājus nestaigāt pa zaļo zonu, kur vēl nav sadīgusi zāle.  Patlaban tiek veiktas visas nepieciešamās darbības, lai objektu nodotu ekspluatācijā.

 

Atbilstoši saskaņotam būvprojektam atļautais braukšanas ātrums Uzvaras prospektā Baložos no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai ir 30 km/h. Lai nodrošinātu ātruma ievērošanu, ir izbūvēti četri ceļa ātrumvaļņi -  trīs izcelti krustojumi un viens aploces tipa ceļa ātrum valnis. Tāpat ir izbūvētas trīs gājēju pārejas, lai gājēji varētu droši šķērsot ielu.

 

Ķekavas novada pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par ierosinājumiem un norādēm, kur nepieciešams veikt kādus uzlabojumus. Ja ir novērota kāda problēmu vieta, lūgums par to informēt Ķekavas novada pašvaldību, rakstot uz novads@kekava.lv vai zvanot uz bezmaksas vienoto infotālruni 8488.  

 

Atgādinām, ka projekts Nr.3.3.1.0/18/I/010 “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” tiks īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros. Šī projekta ietvaros jau 2020. gadā Baložu pilsētā  ir izbūvēta Jaunatnes iela ar asfalta segumu, izbūvēta gājēju ietve un jauns apgaismojums. 

 

Administratīvā pārvalde
30.06.2021.

  Drukāt