Ķekavas novada dome apstiprina jaunizveidotā Ķekavas novada simboliku

Stājoties spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālajai reformai,  jaunievēlētā Ķekavas novada dome 1.jūlijā apstiprinājusi noteikumus par Ķekavas novada simboliku, kas, tostarp, paredz arī turpmāk izmantot  līdzšinējo apstiprināto Ķekavas novada ģerboni un zīmolu.


Atbilstoši Ķekavas novada simbolikas izmantošanas noteikumiem Ķekavas novada simbolika ir:

  • Ķekavas novada ģerbonis,  Baldones pilsētas ģerbonis, Baložu pilsētas ģerbonis, Ķekavas pagasta ģerbonis, Daugmales pagasta ģerbonis,
  • Ķekavas novada karogs, Baložu pilsētas karogs, Ķekavas pagasta karogs, Daugmales pagasta karogs,  
  • Ķekavas novada logotips ar saukli „Augam” vai saukli „Radām”.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Līdz ar jauno saistošo noteikumu par Ķekavas novada simbolikas izmantošanu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē iepriekš apstiprinātie simbolikas noteikumi Ķekavas un Baldones novados.  Par šādu jaunās Ķekavas novada domes lēmumu tiks informēta arī Valsts Heraldikas komisija.  Tāpat šie noteikumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 


Atgādinām, ka atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam ar 2021. gada 1.jūliju ir izveidots jauns  Ķekavas novads.  Tāpēc jaunveidotā novada domei  kā viens no pirmajiem jautājumiem bija jālemj par kāda no apvienoto, proti, Ķekavas un Baldones novadu, ģerboņa izmantošanu.


Ar Ķekavas novada simbolikas izmantošanas noteikumiem var iepazīties šeit.

 


 

Administratīvā pārvalde
02.02.2021.

 

 

 

  Drukāt