Aicinām izmantot atkritumu šķirošanas iespējas Ķekavas novadā

Pašvaldība aicina iedzīvotājus turpināt būt aktīviem un atbildīgiem, un izmantot atkritumu sķirošanas iespējas – bez maksas nodot dalīto atkritumu savākšanas laukumā "Gurnicas”, novietot šķirošanas konteinerus pie privātmājām, bet daudzdīvokļu māju iemītniekiem atkritumu izmešanai izvēlēties plastmasai, papīram, stiklam un metālam īpaši paredzētos konteinerus.


Visiem Ķekavas novada iedzīvotājiem jau no 2019.gada ir iespēja nodot šķirotos atkritumus dalīto atkritumu savākšanas laukumā "Gurnicas”, Ķekavā. Novada iedzīvotāji šajā laukumā bez maksas var nodot:

  • kartonu un papīru,
  • plastmasas atkritumus,
  • stiklu,
  • metālu,
  • baterijas,
  • nolietotās elektropreces,
  • sadzīvē radušos bīstamos atkritumus,
  • koksni.


Atkritumu savākšanas laukuma "Gurnicas” kontakti un darba laiks.


No 2019.gada Ķekavas novadā aktīvi norit pašvaldības un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma “Clean R” pilotprojekts, kura ietvaros “Clean R” piedāvā bez maksas izveidot šķiroto atkritumu punktus tajos Ķekavas novada privātmāju rajonos un apkaimēs, kur koncentrējas piecas un vairāk privātmājas.


Ķekavas novada privātmāju iedzīvotāji aktīvi izmanto piedāvāto videi draudzīgo risinājumu - pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai līdz 2021.gada aprīlim novadā izveidots jau 41 šķirošanas punkts.


Plašāk par projektu un pieteikšanos.


Tāpat “Clean R” privātmāju iedzīvotājiem piedāvā dalīto atkritumu somu iegādi vai stikla, plastmasas, metāla un papīra, kā arī BIO atkritumu konteineru nomu. Šķiroto atkritumu izvešana ir bezmaksas pakalpojums. Plašāk “Clean R” mājaslapā.


Savukārt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus aicinām šķirot atkritumus pie daudzdzīvokļu mājām izvietotajos konteineru laukumos, kuros tiek nodrošināta dalīta vākšana plastmasai, papīram, stiklam un metālam – uz katra konteinera ir informatīva uzlīme, ko tajā drīkst vai nedrīkst mest.


Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar “Clean R” sagatavoto bukletu par pareizu atkritumu šķirošanu.


Atgādinām, ka sadzīves atkritumu šķirošana iedzīvotājiem ir gan iespēja dzīvot atbildīgi pret dabu un vidi, gan arī samazināt savas izmaksas par nešķiroto atkritumu savākšanu. Proti, šķirojot sadzīves atkritumus, samazinās izvedamo nešķiroto atkritumu apjoms, līdz ar to ir mazāk jāmaksā par atkritumu apsaimniekošanu, jo  šķirotos atkritumus (papīru/kartonu, stiklu, PET/plastmasu, metālu) izved bez maksas.

 

Administratīvā pārvalde
08.07.2021.

 

  Drukāt