Pirmajā pusgadā piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi vairāk kā 100 tūkstošu eiro apmērā

Ķekavas novada pašvaldība 2021. gada pirmajos sešos mēnešos piešķīrusi nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus vairāk kā 100 tūkstošu eiro apmērā. Gandrīz puse no atvieglojumu kopējās summas jeb 40 tūkstoši piešķirti novada daudzbērnu ģimenēm.

 

Ķekavas novada pašvaldības NĪN atvieglojumi 2021. gadā līdz šim piešķirti 1 589 personām par kopējo summu 105 543 eiro. Daudzbērnu ģimenēm piešķirta 40 545,99 eiro liela NĪN atlaide, atvieglojot nodokļu slogu 403 Ķekavas novada ģimenēm. Otra lielākā personu grupa, kas saņēmusi ievērojamas NĪN atlaides šajā gadā ir pensionāri, kas sasnieguši 65 gadu vecumu – 511 personas ir saņēmušas atvieglojumus kopumā 13 356,40 eiro apmērā. Vairāk kā 10 tūkstošu eiro lielus atvieglojumus ir saņēmuši 1991. gada barikāžu dalībnieki un Černobiļas avārijas seku likvidētāji, kā arī personas ,kurām noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte.

 

Pašvaldība ik gadu piešķir NĪN atlaides vairākām personu grupām, tām nozīmīgi samazinot nodokļos maksājamo summu. Kopš 2019. gada ir paplašinātas personu grupas, kas var saņemt NĪN atvieglojumus, kā arī palielināts nodokļa atvieglojumu apmērs. 

 

 

Administratīvā pārvalde
15.07.2021.

 

  Drukāt