Notiek Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma būvniecības darbi

Kopš maija beigām norisinās Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma būvniecības darbi – kā pirmie ir paveikti būvlaukuma sagatavošanas darbi, savukārt šobrīd norisinās kanalizācijas un ūdensapgādes izbūves darbi. Visus būvdarbus plānots pabeigt līdz 2022. gada februārim. 

 

Kā informē Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde, tad būvdarbu ietvaros kā pirmie darbi tika paveikti teritorijas iežogošana, būvtāfeles izvietošana, konteinertipa telpu izvietošana noliktavas un strādnieku sadzīves vajadzībām, būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana, nepieciešamās teritorijas atmežošana un citi būvlaukuma sagatavošanas darbi, kā zemes darbi – augsnes virskārtas noņemšana un izlīdzināšana.

 

Uz šo brīdi paveikta arī lielākā daļa no lietus kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas izbūves, kā arī ūdensapgādes sistēmas pārbūves darbi. Ir iesākta ārējo elektroapgādes tīklu izbūve, grunts apmaiņas darbi un pamatu plātnes siju stiegrošanas darbi. Visus šos darbus plānots pabeigt tuvākajās nedēļās.

 

Atgādinām, ka projekta ietvaros Baložu vidusskolas piebūve nodrošinās piemērotu mācību vidi un radīs papildus vietas vēl 280 bērniem.  Skolā tiks izbūvēta piebūve divos stāvos ar šādām telpām: 12 mācību klašu telpas, tajā skaitā dabaszinību kabineti  (fizika, ķīmija), aktu zāle ar paaugstinājumu, ēdamzāle, metodiskā telpa, sanitārie mezgli un palīgtelpas (siltummezgls, noliktavas inventāra novietnei, garderobe, ģērbtuves, gaiteņi u.c.); skolotāju telpas, ventkamera, palīgtelpas (inventāra novietnei, gaiteņi u.c.), nodrošinot ergonomisku mācību vidi, tiks ieviesti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, tajā skaitā ierīkojot mobilās darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (piecas mobilās datorklases).

 

Tāpat Baložu vidusskolas moduļu tipa ēkas jaunbūves projekta ietvaros paredzēts izbūvēt modernu sporta laukumu gan vidusskolas vajadzībām, nodrošinot mācības procesu sportā, gan Baložu pilsētas iedzīvotājiem, kas vēlas piekopt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Sporta laukuma teritorijā apkārt futbola laukumam būs četri aptuveni 250 m gari skriešanas celiņi no ūdenscaurlaidīga sintētiskā seguma. Savukārt sporta laukuma ovāla iekšpusē tiks izveidots futbola laukums atbilstoši Latvijas Futbola federācijas futbola stadionu un infrastruktūras noteikumiem (U-10, U-12 grupām). Futbola laukumam būs sintētiskais zāliena segums, apgaismojums, sertificēti futbola vārti un manuāls rezultātu tablo, kā arī aiz futbola vārtiem izvietoti norobežojošie tīkli.

 

Sporta laukuma gala segmentā tiks izvietots tāllēkšanas un trīssoļlēkšanas apvienotais sektors ar kopējo ieskrējiena celiņa garumu – 30 m tāllēkšanas disciplīnai un trīssoļlēkšanas disciplīnai. Blakus šim sektoram atradīsies vingrošanas rīku laukums, tajā paredzot līdztekas, līdzsvara baļķi, vingrošanas tiltu, dažāda augstuma vingrošanas stieņus – pievilkšanās un atspiešanās stieņus  dažādos augstumos un zviedru sienu. Kopā vingrošanas laukumā paredzētas sešas dažādas vingrošanas iekārtas, kas izvēlētas atbilstoši skolēnu sporta mācību vajadzībām. Sporta laukuma daļā tuvāk jaunbūvei tiks izvietots basketbola laukums ar nožogojumu un sintētisko segumu.
 

Atgādinām, ka atbilstoši publiskajam iepirkumam tika noslēgts līgums par  Baložu vidusskolas moduļu tipa piebūves izbūvi un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrādi un būvniecību. 


Šī projekta realizēšanai kopējās izmaksas ir apmēram 9 milj. eiro , proti, tiek piešķirts  ERAF finansējums  3,2 milj. eiro, valsts dotācija – vairāk kā 84 000 eiro, bet pārējās projekta izmaksas  - apmēram 6 milj. eiro sedz Ķekavas novada pašvaldība, ņemot  aizņēmumu no Valsts kases.  Šie darbi notiek Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana”, Nr.8.1.2.0/17/I/036, specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.

 

 

Administratīvā pārvalde
21.07.2021.

 

  Drukāt