Pašvaldība līdz gada beigām turpinās izmaksāt pabalstu Covid-19 krīzes skartajiem iedzīvotājiem

2021.gada 10. augustā stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumos, kas nosaka, ka valsts līdz šī gada 31.decembrim turpinās finansēt 50% bet ne vairāk kā līdz 75 eiro no pabalsta, ko pašvaldība izmaksā COVID-19 krīzes skartajiem iedzīvotājiem, ja viņu ienākumi ir būtiski samazinājušies. Pašvaldība pabalstu izmaksu veiks līdz gada beigām.

 

Mājsaimniecībai vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi  saistībā ar COVID -19 izplatību, pašvaldība piešķir pabalstu 150 eiro mēnesī katram mājsaimniecības loceklim par laika posmu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim. Personai, kurai piešķirts pabalsts, palielina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 eiro mēnesī par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

 

Lai pieteiktos pabalsta saņemšanai, jāiesniedz iesniegums Sociālajā dienestā, izvēloties vienu no ērtākajiem veidiem:

  • elektroniski, sūtot informāciju ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu socdienests@kekava.lv, vai portālā www.latvija.lv;  sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos iesniegumus un dokumentus pa pastu;
  • ievietojot slēdzamās pastkastītēs pie Sociālā dienesta: Ķekavā - Gaismas ielā 19, k. 8, Daugmalē – “Adatiņas”, Baložos – Uzvaras prospektā 1a, Baldonē - Pārupes iela 3, Mellupos- sociālajā mājā “Lilijas”. Pastkastītes tiks pārbaudītas divas reizes dienā, un saņemtie dokumenti tiks elektroniski apstrādāti. Ķekavas novada Sociālā dienesta tālruņi - 27876091 (Baloži), 29351095 (Daugmale), 67935977 (Ķekava), 67 932 067 (Baldone),  25605739 (Mellupi).

 

 

Sociālais dienests

24.08.2021.

 

  Drukāt