Ķekavas novadā viesojas brīvprātīgo organizāciju pārstāvji no ārvalstīm

 

Noslēdzies programmas Eiropa pilsoņiem projektā ''ERAS – Eiropas alianse brīvprātīgo atbalstam'' pasākums Latvijā ''Brīvprātīgais darbs krīzes situācijā''. No 18.-20.augustam brīvprātīgo organizāciju pārstāvji no Slovēnijas, Serbijas, Lietuvas, Ungārijas, Ziemeļmaķedonijas klātienē un zoom vidē tikās, lai diskutētu par brīvprātīgā darba lomu un iespējām krīzes situācijā.


Pirmajā dienā projekta dalībnieki tikās ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāju Juri Žilko, kas pats ir bijis brīvprātīgais un arī tagad kā deputāts un domes priekšsēdētājs turpinās atbalstīt brīvprātīgā darba veicējus dažādu pilsonisko aktivitāšu ietvaros.


Otrajā dienā Kuldīgā bija iespēja uzzināt brīvprātīgo iniciatīvu ''Viegli palīdzēt'' un ''Paliec mājās'', kas radušās tieši COVID dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, pieredzi un ieteikumus. Pēc diskusijām par brīvprātīgo darbu Covid apstākļos katrā no dalibvalstīm tika iepazīts arī Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs un tā realizētie projekti, kā arī Kuldīgas organizācijas ''Mamma mammai fonds'' un Demokrātijas kvartāls.


Noslēgumā projekta dalībnieki atgriezās Rīgā, kur viesojās ''Sporta pils dārzos'' un uzzināja par brīvprātigo darba pieredzi šajā organizācijā.


Projekta partneris Latvijā ir biedrība ''Solis tuvāk'', kas savas darbības laikā Ķekavā realizējusi vairāk kā 10 vietēja mēroga un starptautiskus projektus.


Īsumā par projektu: mērķis ir ilgtermiņa sadarbības izveidošana starp trīspadsmit valstu pilsētām ar kopīgu mērķi uzlabot apstākļus brīvprātīgā darba attīstībai sadarbības partneru valstīs un visā Eiropā.

 

Andra Vanaga, biedrības ''Solis tuvāk'' valdes locekle
02.09.2021.

  Drukāt