Ķekaviešiem tiek pasniegta Latvijas Valsts aizsardzības fonda „Lāčplēsis” Goda zīme

3.septembrī, Ķekavas kultūras namā ierobežotā klātesošo personu lokā, izvērtējot viņu ieguldījumu ķekaviešiem tika pasniegta Latvijas Valsts aizsardzības fonda „Lāčplēsis” Goda zīme. Goda zīmi bronzā, sudrabā un zeltā kā atzinību piešķir cilvēkiem, kuri ar savu darbu sekmējuši novada, valsts attīstību, ar savu personisko nostāju piedalījušies Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā, atbalstījuši zinātniski pētniecisko darbu, aizsardzības, izglītības, kultūras un ekonomisko jomu, piedalījušies jauniešu patriotiskajā audzināšanā.


Goda zīmi bronzā saņēma Ķekavas novada pirmskolas izglītības iestādes „Ieviņa” pirmskolas izglītības skolotāja, sirds pedagogs Tatjana Saveļjeva. No 1972.gada, pēc Rīgas pedagoģiskās skolas un Daugavpils universitātes beigšanas, Tatjana ir strādājusi vairākās pirmskolas iestādēs par pirmskolas izglītības skolotāju, veltot bērnu audzināšanai sava mūža 50 gadus. Brīvā laikā, vairāk kā 10 gadus, ir dziedājusi kolhoza „Ķekava” sieviešu vokālajā ansamblī. Aktīvi piedalījusies 1990.gada tautas atmodas laika notikumos. Ģimenē ir izaudzinājusi 3 bērnus, šobrīd piedalās savu mazbērnu audzināšanā.


Goda zīmi bronzā saņēma Ķekavas novada pašvaldības uzņēmuma SIA „Ķekavas nami” valdes loceklis, projekta vadītājs Juris Firsts. Juris pēc Politehniskā institūta beigšanas (1979) uzsāka savas darba gaitas Lauksaimniecības Ministrijas skaitļošanas centrā. No 1983.gada līdz 1997.gadam strādāja Putnu fabrikā „Ķekava”, no 1997.gada līdz 2001.gadam strādāja Ķekavas pašvaldībā. Šobrīd Juris strādā SIA „Ķekavas nami”. Veicot darbu, Juris vienmēr ir bijis prasīgs pret sevi, kā arī pret padotajiem, strādājis ar augstu atbildības sajūtu. Sākoties tautas atmodai, aktīvi piedalījies valsts atjaunotnes procesā, bijis Tautas frontes biedrs,1991.gada barikāžu dalībnieks. Kopā ar domubiedriem izveidoja (2000) sadraudzības sabiedrisko organizāciju „Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrība”. Juris līdz 2019.gadam sabiedriskā kārtā pildīja biedrības priekšsēdētāja pienākumus (19 gadi). Šajā laikā izveidojās starptautiskās attiecības, tolerance visās kultūras jomās un tautu savstarpējā sapratne un draudzība, ko ķekavieši augstu ir novērtējuši. Jurim arī sports nav bijis vienaldzīgs Viņš ir piedalījies basketbola un sporta spēļu sacensībās gan kā dalībnieks gan arī kā organizators. Nozīmīgs un atbildīgs darbs ir bijis novusa sacensību galvenā tiesneša pienākumu pildīšana pēdējās trijās Latvijas sporta veterānu-senioru savienības sporta spēlēs, kurās piedalījās vairāk kā 250 dalībnieki.

 


Goda zīme bronzā Rīgā pagājušajā gadā tika pasniegta Andrim Jēkabsonam. Pēc Kandavas tehnikuma beigšanas, Andris uzsāka darbu kolhozā „Ķekava” par mehāniķi meliorācijā. Latvijai atgūstot neatkarību tika izveidota zemnieku saimniecība, tad darbs Katlakalna pārtikas veikalā un SIA „Dainese” par veikala vadītāju. No 1995.gada līdz 2003.gadam bija SIA „Dālderi” būvmateriālu veikala un saimniecības vadītājs. No 2003.gada līdz šim brīdim ir Ķekavas novada pašvaldības saimniecības daļas vadītājs. Andris vienmēr ir bijis prasīgs pret sevi un padotajiem, bijis akurāts un kārtīgs. Darbojies Tautas frontē un piedalījies 1991.gada barikādēs. Paralēli darbam turpināja studijas Rīgā Juridiskajā koledžā un to sekmīgi pabeidza 2018.gadā, iegūstot namu (nekustamā īpašuma) pārvaldnieka kvalifikāciju. Daudzus gadus dziedājis kamerkorī „Mozaika”, ņēmis aktīvu dalību sporta sacensībās. Piedalījies četru bērnu izaudzināšanā un viņu izskološanā. Šobrīd piedalās trīs mazbērnu audzināšanā. Andris vienmēr ir bijis par sakoptu, sakārtotu un tīru vidi, kurā mēs dzīvojam. 2003.gadā Andris ar  ģimeni saņēma atzinību par sakārtotāko sētu Ķekavas pagastā.


Visi apbalvotie ir sava novada un Latvijas valsts patrioti.


Apbalvotos sveica Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko. Pasākumu vadīja un sirsnīgus novēlējumus teica Ķekavas novada Kultūras nama direktore Vēsma Ozoliņa. Apbalvojumus pasniedza un labus vēlējumus teica LVAF „Lāčplēsis” viceprezidents Gunārs Kūtris un valdes loceklis Māris Šops.  


Svinīgajā pasākuma piedalījās Ķekavas novada Goda zīmes „Lāčplēsis” kavalieri, kuri šo apbalvojumu saņēmuši agrāk: Ivars Mangulis, Dzintra Maļinovska, Guntis Tīģeris, Arvīds Platpers, Egils Niedrupe, Inga Zālīte Cerūze.

 

Pasākums notika šaurā lokā, bet sirsnīgos apstākļos. Cilvēki bija laimīgi un priecīgi, ka pēc ilgāka laika bija iespēja satikties.

  

 

Latvijas Valsts aizsardzības fonds „Lāčplēsis” 
06.09.2021.

 

 

  Drukāt