Apstiprina Ķekavas novada Vēlēšanu komisiju

Ķekavas novada dome 22. septembrī domes sēdē apstiprināja Ķekavas novada Vēlēšanu komisiju septiņu cilvēku sastāvā.  

 

Jaunas Vēlēšanu komisijas izveide ir nepieciešama, pamatojoties uz  Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisijas likumu, kas nosaka, ka “Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un pārējos vēlēšanu komisijas locekļus ievēlē attiecīgās pašvaldības dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas”. Jaunievēlētā Ķekavas novada dome darbu uzsāka 2021. gada 1.jūlijā.

 

Kandidātu pieteikšana Ķekavas novada Vēlēšanu komisijas sastāvam  tika izsludināta Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv  no 23. augustam līdz 10. septembrim. Kopumā tika saņemti deviņi pieteikumi, astoņi no kuriem tika virzīti izskatīšanai Finanšu komitejā un domes sēdē.

 

Ķekavas novada domes sēdē par Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēta Aija Videniece, savukārt par komisijas  locekļiem  tika apstiprināti -  Kristīne Ēķe, Kristīne Brūzīte, Reinis Priede, Anita Parole, Diāna Reinholce, Liesma Gorelova.  

 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisijas likums paredz, ka Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī pašvaldības domes vēlēšanu sagatavošanai katrā valstspilsētas pašvaldībā un novada pašvaldībā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisija un novada pašvaldības vēlēšanu komisija 7-15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome.

 

Vēlēšanu komisijas nodrošina attiecīgās domes vēlēšanu, kā arī likumā paredzētajos gadījumos — tautas nobalsošanas sagatavošanu un sarīkošanu. Vēlēšanu komisija atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā:
 

 • pieņem, reģistrē un publicē deputātu kandidātu sarakstus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • apstiprina vēlēšanu zīmju saturu, nodrošina vēlēšanu zīmju izgatavošanu un nogādāšanu iecirkņu komisijām;
 • nosaka vēlēšanu iecirkni, kurā notiek balsošana pirms vispārējās vēlēšanu dienas;
 • kontrolē iecirkņu komisiju darbību un sniedz šīm komisijām palīdzību to nodrošināšanā ar transportu, sakaru un citiem tehniskajiem līdzekļiem un apsardzi;
 • sakarā ar saņemtajām sūdzībām vai pēc savas iniciatīvas pārbauda vēlēšanu rezultātus atsevišķos vēlēšanu iecirkņos;
 • informē vēlētājus par vēlēšanu kārtību;
 • izskata ar vēlēšanām saistītas sūdzības un iesniegumus;
 • ir tiesīga izskatīt jebkuru ar vēlēšanu sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu;
 • pēc vēlēšanu pabeigšanas saņem no iecirkņu komisijām balsu skaitīšanas protokolus un citus materiālus, pārbauda iecirkņu komisiju protokolus, saskaita vēlēšanu rezultātus;
 • apstiprina vēlēšanu rezultātus, nosaka ievēlētos deputātus un notikušo vēlēšanu rezultātus publicē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • nosūta savu lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu kopā ar vēlēšanu komisijas protokoliem Centrālajai vēlēšanu komisijai;
 • pilda citus ar domes vēlēšanām saistītus pienākumus.

 

Administratīvā pārvalde
22.09.2021.

 

 

 

  Drukāt