Ķekavas novada bāriņtiesu turpinās vadīt Sarma Trumpekoja

 

Ķekavas novada dome 22. septembrī par Ķekavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju iecēla Sarmu Trumpekoju, kura pēc atklātā konkursa rezultātiem tika atzīta par vispiemērotāko kandidātu un ieguva visaugstāko rezultātu.

 

Atklātajā konkursā tika saņemti trīs pretendentu pieteikumi, konkurss notika divās kārtās, un pretendents ar visaugstāko punktu skaitu tika virzīts apstiprināšanai uz Sociālo lietu komiteju un domes sēdi.

 

Sarma Trumpekojai ir liela pieredze bāriņtiesas darbā, arī līdz šim viņa veiksmīgi vadījusi Ķekavas novada bāriņtiesu. Saskaņā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu S. Trumpekojas līdzšinējā darbība Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā ir uzskatāma par atbilstošu Bāriņtiesu likuma 46. un 47.pantā noteiktajai Bāriņtiesas priekšsēdētāja kompetencei.

 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2021. gada 1.jūlijā tika jaunveidots Ķekavas novads, savā sastāvā iekļaujot arī Baldones pilsētas un pagasta teritoriju,  līdz ar to Ķekavas novada domei bija nepieciešams izveidot jaunu pašvaldības iestādi pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanai, proti, - Ķekavas novada bāriņtiesu, kuras darbības lauks aptvers jaunveidojamā novada teritoriju. Šādu rīcību paredz arī Bāriņtiesas likums.

 

Jaunveidotās Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada bāriņtiesa” nolikums tika  apstiprināts 2021. gada 18. augustā Ķekavas novada domes sēdē. 

 

 

Administratīvā pārvalde
22.09.2021.

 

  Drukāt