Apsekos Ķekavas novada teritoriju topogrāfisko karšu izveidei

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras speciālisti līdz 2021. gada decembrim veiks topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 sagatavošanu Ķekavas novadam, apsekojot novada teritoriju dabā. Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.


Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra  norāda, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt.


Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus  uzdevumus:

  • pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai apvidū.
  • iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas tos vizuāli apskatot vai uzmērot.  Objektu un to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem.
  • precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem.
  • nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis - drons).

 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra  iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros.

 

Administratīvā pārvalde
22.09.2021.

 

  Drukāt