Ķekavas novada pašvaldība arī turpmāk izmaksās stipendijas vidusskolēniem

Ķekavas novada dome 7.oktobra domes sēdes laikā apstiprinājusi saistošos noteikumu “Par Ķekavas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu” grozījumus, kas nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas stipendijas pašvaldības izglītības iestāžu 10. – 12. klašu izglītojamajiem.


Noteikumi paredz, ka uz stipendijām var pretendēt Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10. - 12.klašu audzēkņi. Viņi var pretendēt uz divu veidu stipendijām – ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī nav zemāks par 7,5 ballēm, audzēknim ir iespēja saņemt ikmēneša stipendiju 30 eiro apmērā, bet, ja skolēna vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī nav zemāks par 8,5 ballēm, - tad 50 eiro mēnesī. Iepriekšējā semestra vērtējums nevienā mācību priekšmetā nedrīkst būt zemāks par 6 ballēm.


Stipendiju var saņem tie, kuriem nav neattaisnotu stundu kavējumu, kuri ievēro skolas iekšējos kārtības noteikumus un kuriem nav administratīvie pārkāpumi ārpus skolas. Kā viena no prasībām, lai iegūtu mācību stipendiju, ir obligāta interešu izglītības pulciņu apmeklēšana.


Ķekavas novada dome apstiprināja jaunus saistošos noteikumus, jo saskaņā ar Administratīvi teritoriālo reformu (ATR) no 2021. gada 1. jūlija ir izveidots jauns Ķekavas novads, un bija nepieciešams izvērtēt novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus, tos jāsalāgo un jānosaka vienota kārtība visā Ķekavas novada teritorijā.


Salāgojot abu iepriekšējo Ķekavas un Baldones novadu stipendiju veidus, līdz ar jauno saistošo noteikumu stāšanos spēkā pozitīvu ietekmi izjutīs Baldones pilsētas un pagasta iedzīvotāji, jo līdzšinējie Baldones novada noteikumi paredzēja iespēju saņemt stipendijas 30 eiro apmērā ne vairāk kā 10 vidusskolēniem.


2020.gadā no pašvaldības budžeta Ķekavas novada vidusskolās stipendijām izmaksāti vairāk kā 17 000 eiro.

 

Saistošie noteikumi stājas spēkā  pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Administratīvā pārvalde
07.10.2021.

 

 

  Drukāt