Godina labākos Ķekavas novada pedagogus

Novērtējot pedagogu darbu un  sakot paldies par ieguldījumu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā, 7.oktobrī Ķekavas kultūras namā tika godināti Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa laureāti iepriekšējā 2020./2021. mācību gadā.

 

Kā informē Izglītības, kultūras un sporta pārvalde,-  pamatojoties uz Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa nolikumu, katram nominētajam pedagogam tika piešķirtas naudas balvas – 100 eiro apmērā.  

 

Ķekavas novada pašvaldības rīkotā konkursa “Labākais skolotājs Ķekavas novadā” mērķis ir  apzināt un izvērtēt pedagogu darba rezultātus izglītības jomā, motivēt viņus radošai darbībai audzināšanas darbā, mācību priekšmetu metodikā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī izteikt pateicību un apbalvot izglītības iestāžu pedagogus par ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā.

 

Konkursa komisijai izskatot iesniegtos pretendentu izvērtējumus, tika godināti 15 pedagogi:

 • “Labākais pedagogs pirmsskolas izglītības programmā PII “Avotiņš”” 2020./2021.mācību gadā  Justīne Strausa;
 • “Labākais pedagogs pirmsskolas izglītības programmā PII “Bitīte” “2020./2021.mācību gadā Signe Petere;
 • “Labākais pedagogs pirmsskolas izglītības programmā PII “Ieviņa”” 2020./2021.mācību gadā Inga Burve ;
 • “Labākais pedagogs pirmsskolas izglītības programmā PII “Zvaigznīte”” 2020./2021.mācību gadā  Dita Gusāre;
 • „Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmas 1.- 4. klašu grupā Ķekavas vidusskolā” 2020./2021.mācību gadā  - Agnese Plostiņa
 • „Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmas 5.- 9. klašu grupā Ķekavas vidusskolā” 2020./2021. mācību gadā Andris Eglītis;
 • „Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmas 10.-12. klašu grupā Ķekavas vidusskolā” 2020./2021. mācību gadā Ina Zvejniece;
 • „Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmā līdz 4. klasei, Baložu vidusskolā” 2020./2021. mācību gadā  Tatjana Tararuja,
 • „Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmas 5.- 12. klašu grupā Baložu vidusskolā” 2020./2021. mācību gadā  Nadežda Krastiņa;
 • „Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmā Daugmales pamatskolā” 2020./2021. mācību gadā Gunta Mihailova;
 • „Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmā Pļavniekkalna sākumskolā” 2020./2021. mācību gadā  Iveta Kalniņa;
 • „Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmā privātajā pamatskolā “Gaismas tilts 97” 2020./2021. mācību gadā  Ilze Latiša;
 • „Labākais pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā Ķekavas Mūzikas skolā” 2020./2021. mācību gadā  Inga Jukone;
 • „Labākais pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā Ķekavas Mākslas skolā” 2020./2021. mācību gadā  Elīna Plūme-Priedīte;
 • “Labākais pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā Ķekavas novada sporta skolā” 2020./2021. mācību gadā  Itārs Bramanis.

 

Svinīgajā pasākuma laikā tika sumināti arī desmit pedagogi, kuri Ķekavas novada izglītības iestādēs nostrādājuši 25 gadus. Līdz ar to kopumā par lielo darba pieredzi un ieguldījumu Ķekavas novada pašvaldība ir sveikusi jau 97 pedagogus. Šogad atzinību par nostrādātajiem 25 gadiem saņēma šādi pedagogi:

   

 • Pļavniekkalna sākumskolas matemātikas un dabaszinības skolotāja Iveta Kalniņa,
 • Ķekavas vidusskolas sākumskolas skolotāja Erita Salnāja,        
 • Baložu vidusskolas sākumskolas skolotāja Ināra Šauro Sadovska,        
 • Baložu vidusskolas bioloģijas un  ķīmijas skolotāja Rita Onzule,          
 • privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97" matemātikas un datorikas skolotāja Anda Knospiņa,           
 • privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97" sākumskolas skolotāja Sandra Freiberga,
 • privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97" vācu valodas un sociālo zinību skolotāja Vita Timermane,  
 • privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97" ģeogrāfijas un sociālo zinību Ārija Bērziņa,  
 • privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97" vēstures skolotāja Staņislava Marsone,
 • privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97" sporta skolotāja Dace Cīrule.

 

Saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību Latvijā un tā mazināšanai noteiktajiem ierobežojumiem visā valstī  2020./2021. mācību gads bija pilns ar izaicinājumiem, jo mācības pamatā tika organizētas attālināti, nevis klātienē. Tāpēc šogad Ķekavas novada Atzinības saņēma arī visi novada izglītības iestāžu vadītāji par izturību, radošumu un drosmi izglītības procesa nodrošināšanā nepārtraukto pārmaiņu laikā.

 

Svinīgajā godināšanas pasākumā katrs nominācijas ieguvējs dāvanā saņēma arī dāvanu karti no “Doll’s day Skaistuma Studijas”, kas atrodas Ķekavā, Nākotnes iela 1.

 

 

Administratīvā pārvalde
08.10.2021.

 

 

  Drukāt