Noslēgusies starptautiskā informatīvā konference “Energoefektivitāte pašvaldībās un uzņēmumos”

Īstenojot Eiropas Klimata Iniciatīvas (EUKI) programmas projektu “Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai energoefektivitātes jomā”, 13.oktobrī, tiešsaistē norisinājās starptautiska informatīva konference “Energoefektivitāte pašvaldībās un uzņēmumos”.

 

Trīs dienu pasākuma cikla ietvaros “Ideja. Iedvesma. Izaugsme.” tiešsaistes platformā Zoom veiksmīgi noslēgusies projekta starptautiska informatīva konference “Energoefektivitāte pašvaldībās un uzņēmumos”.

 

Konferenci moderēja Dīvs Reiznieks, tajā piedalījās pašvaldību, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības jomas pārstāvji no Latvijas, Polijas un Vācijas, izglītojoties par energoefektivitātes jautājumiem.

 

Konferenci atklāja Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko, mudinot ikvienu meklēt energoefektīvus risinājumus, lai padarītu mūsu ikdienu “zaļāku”: “Šajā pārmaiņu laikā aicinu meklēt jaunus veidus, kā dzīvot un domāt zaļāk. Ikvienam ir jāsāk ar sevi, savu mājsaimniecību un saviem ikdienas paradumiem. Uzskatu, ka pašvaldībām ir jābūt kā paraugam, kas rāda priekšzīmi privātajam un biznesa sektoram.”

 

Konferences pirmajā daļā savā pieredzē dalījās Ķekavas, Gostinas un Bordesholmas pašvaldības, parādot, ka jebkura pašvaldība var kļūt videi draudzīgāka, ja vien šim jautājumam tiek pievērsta pienācīga uzmanība. Īpaši spilgti to pierādīja sadraudzības pašvaldība no Bordesholmas, kas, intensīvi strādājot, pavisam drīz no atjaunojamiem energoresursiem spēs nodrošināt pilnīgi visu pašvaldības energopatēriņu.

 

Ekonomikas ministrijas Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītājs Gatis Silovs informēja par aktuālajām programmām finansējuma piesaistīšanai energoefektivitātes jomā, savukārt starptautiskais eksperts no Vācijas izglītoja par klimata pārmaiņām Baltijas jūras reģionā.

 

“RCG Lighthouse” pārstāvis Kaspars Osis ar praktisku piemēru palīdzību informēja par to, kā pašvaldībām iespējams kompensēt elektroenerģijas cenu kāpumu, kas šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē.

 

Otrās konferences daļas uzmanība tika pievērsta energoefektivitātes uzlabošanai uzņēmējdarbības jomā. RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore, Dagnija Blumberga motivēja uzņēmējus ar prezentāciju “Energoefektivitāte – atslēga uz uzņēmumu produktivitātes un konkurētspējas celšanu”, “Altum” Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītājs, Edgars Kudurs iepazīstināja gan uzņēmējus, gan pašvaldības par to, kā praktiski mazināt energoresursu pieauguma riskus.

 

Konferences dalībniekiem bija iespēja uzzināt par Vācijas uzņēmuma “Energy Company” ilgtspējīgu uzņēmējdarbības attīstību un viņu aktivitātēm atjaunojamās enerģijas jomā. Par piemērotākajiem risinājumiem, ko katrs uzņēmējs var veikt sava uzņēmuma energoefektivitātes uzlabošanai, informēja Elektrum Energoefektivitātes centra pārstāvis, Anrijs Tukulis un “Fiqsy” uzņēmuma vadītājs, Māris Avotiņš, kurš prezentēja ilgtspējīga transporta risinājums.

 

Konferenci noslēdza uzņēmuma “Zemgus Poligrāfijas Serviss” valdes priekšsēdētājs, Ervīns Lasmanis, motivējot arī citus uzņēmumus ar savu pieredzes stāstu un uzlabojumiem uzņēmuma energoefektivitātes uzlabošanai.

 

Konference pierādīja energoefektivitātes tēmas aktualitāti un pieaugušo nozīmi ne tikai vietējo pašvaldību un uzņēmumu darba kārtībā, bet arī starptautiskā līmenī.

 

Konferences noslēgumā dalībnieki atzina, ka domājot par sabiedrības nākotni klimata pārmaiņu ietekmē, gan pašvaldībām, gan uzņēmējiem nepieciešams rīkoties jau šodien, atceroties, ka energoefektivitātes uzlabošana, tai skaitā atjaunojamās enerģijas izmantošanas īpatsvara paaugstināšanās un patērētās enerģijas apjoma mazināšana, dod ne tikai rezultātus klimata neitralitātei, bet arī ekonomiskus ieguvumus.


Šis projekts ir daļa no Eiropas Klimata iniciatīvas (EUKI). EUKI ir Vācijas Federālās vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMU) projektu finansēšanas instruments. EUKI projektu ideju konkurss tiek īstenots Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. EUKI galvenais mērķis ir veicināt sadarbību ES klimata jomā, lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Vairāk informācijas par EUKI: www.euki.de