Par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu

Ķekavas novada Sociālais dienests informē, ka personām ar trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, kurām Sociālā dienesta piešķirtās izziņas periods beigsies 2021. gada 31. oktobrī vai vēlāk, piešķirtais statuss automātiski tiks pagarināts bez klienta klātbūtnes un iesnieguma, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamos datus, uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, līdz 2022. gada 28. februārim.

 

Piemēram, izziņu, kuras derīguma termiņš ir spēkā līdz 2021. gada 31. oktobrim, pagarinās no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 28. februārim.

 

Papīra formātā izziņas atkārtoti Sociālajam dienestam nav jāizsniedz, jo derīgas būs iepriekš izdotās izziņas. Personas ar iepriekš izsniegto izziņu varēs doties uz ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta, uz aptiekām un citur, kur nepieciešama izziņas uzrādīšana, lai saņemtu atlaidi vai materiālo atbalstu. Tāpat ar iepriekš izsniegto izziņu varēs turpināt saņemt pārtikas un higiēnas preču komplektus, ko nodrošina Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām.

 

Izņēmuma gadījumā, ja sākotnēji izsniegtā izziņa, kuras derīguma termiņš beigsies 2021. gada 31.oktobrī vai visā ārkārtējās situācijas periodā, ir sabojāta vai nozaudēta, uz personas lūguma pamata Sociālais dienests izsniegs jaunu izziņu papīra formātā.

 

Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt Sociālā dienesta speciālistiem:

  • Baložos - tālr.25631865;27876091 (sociālās palīdzības jautājumos); tālr.26669782 (sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem);
  • Daugmalē - tālr.29351095;
  • Ķekavā- tālr.26630328 (sociālās palīdzības jautājumos), tālr.26669782 (sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem);
  • Mellupos - tālr.25605739.

 

 

 

Ķekavas novada Sociālais dienests
21.10.2021.

  Drukāt