Norit dokumentācijas saskaņošana pašvaldības projekta „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana” realizēšanai

 

 

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka norit dokumentācijas saskaņošanas darbs projektā „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana” (Nr.8.1.2.0/17/I/036). Šī projekta realizēšanai tiek piešķirts  ERAF finansējums  3,2 milj. eiro, valsts dotācija – vairāk kā 84 000 eiro, bet pārējās projekta izmaksas  - apmēram 6 milj. eiro sedz Ķekavas novada pašvaldība, ņemot  aizņēmumu no Valsts kases. Kopējās šī projekta izmaksas  ir lēšamas ap 9 milj. eiro.
 


Administratīvā pārvalde
03.10.2019.

 

  Drukāt