Ķekavas novada dome neatbalsta SIA “Baložu siltums” rosināto siltumenerģijas ražošanas tarifa paaugstinājumu.

Saistībā ar dabasgāzes un šķeldas kurināmā izmaksas pieaugumu, SIA “Baložu siltums” rosinājis veikt izmaiņas spēkā esošajā tarifā. Ķekavas novada dome kategoriski iebilst un neatbalsta siltuma tarifu celšanu Baložu pilsētā.


SIA "Baložu siltums", 2021. gada 29.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas ražošanas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu jaunajam tarifam. Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 2021. gada 1. decembris.


Šis jautājums raisīja ļoti plašas diskusijas un viedokļu apmaiņu starp pašvaldības deputātiem un SIA “Baložu siltums”. Ķekavas novada pašvaldība ir SIA “Baložu siltums” kapitāldaļu turētāja, ar pārstāvību valdē 45%. Neskatoties uz pašvaldības stingriem iebildumiem, SIA “Baložu siltums” argumenti un fakti par izejvielu būtisku sadārdzinājumu bija pamatoti, līdz ar to, SIA “Baložu siltums” pieņēma lēmumu virzīt izmaiņas uz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju.


Ķekavas novada priekšsēdētājs uzskata, ka, lai gan Ķekavas novads globālajā pasaules tirgū ir pavisam neliels “spēlētājs”, kurš ir tieši pakļauts cenu svārstībām pasaulē, tomēr pašvaldības teritorijā esošo pakalpojumu sniedzēju uzdevums ir sabalansēt kvalitāti, cenas un tarifus, lai iedzīvotājs, saņemot pakalpojumu, jūtas apmierināts.

 

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja birojs
02.11.2021.

 

  Drukāt