Aicina iedzīvotājus aktīvāk reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Ķekavas novada pašvaldība atgādina iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuriem nav iespēju pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīkliem, par pienākumu reģistrēt savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas (septiķus, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, notekūdeņu krājtvertnes), ko līdz šim veikuši salīdzinoši maz iedzīvotāju, uzsverot, ka pieslēgumu veidošana centralizētiem kanalizācijas tīkliem mazina vides piesārņojuma risku blīvi apdzīvotās teritorijās, kā arī noņem iedzīvotājiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzturēšanas slogu.


SIA “Ķekavas nami” un SIA “Baložu komunālā saimniecība” turpina pieņemt reģistrācijas apliecinājumus no kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuri vēl nav reģistrējuši savā īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas ciema vai pilsētas teritorijā – pirmreizējā reģistrācija bija veicama jau līdz 01.06.2020., taču daudzi joprojām to nav veikuši, tāpēc pašvaldība plāno uzsākt individuālu uzaicinājumu nosūtīšanu, dodot konkrētu termiņu šī pienākuma izpildei.

 

Šo kārtību nosaka Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā”, kas izstrādāti, pamatojoties uz  Ūdenssaimniecības pakalpojuma likumu un Ministru kabineta noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu.

 

Kā jau iepriekš informēts, kanalizācijas sistēmas, kuras nav pievienotas Ķekavas novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ir jāreģistrē, tām jāveic atbilstoša  apkope un ekspluatācija, tādējādi mazinātu vides un lokālo ūdens ņemšanas vietu piesārņojuma risku, ko var radīt vidē nonākuši neattīrīti notekūdeņi no ēkām, kas nav pieslēgtas centralizētajām kanalizācijas sistēmām, bet izmanto:

 
Lai reģistrētu kanalizācijas sistēmu, īpašniekam jāaizpilda  iesniegums (reģistrācijas apliecinājums), kas elektroniski pieejams šeit, un jāiesniedz tas vienam no Ķekavas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem:

 

  • SIA “Baložu komunālā saimniecība” elektroniski sūtot uz e-pastu info@sia-bks.lv vai klātienē Baložos Kr. Barona ielā 1 (apkalpo Baložu pilsētas teritoriju);
  • SIA “Ķekavas nami” elektroniski sūtot uz e-pastu info@kekavasnami.lv vai klātienē kādā no klientu apkalpošanas centriem – Ķekavā Gaismas iela 19 k-8, Valdlaučos Meistaru iela 37, Daugmalē ‘’Salnas’’ (apkalpo Ķekavas un Daugmales pagastus).
  • SIA "BŪKS"  elektroniski sūtot uz e-pastu: info@siabuks.lv vai klātienē-  Rīgas ielā 67, Baldonē. Veidlapa, ko iedzīvotājiem nepieciešams aizpildīt un iesniegt SIA "BŪKS" decentralizētās kanalizācijas reģistra izveidošanai: Lejupielādēt šeit

 

Pēc reģistrēšanas īpašniekam ir pienākums nodrošināt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto komunālo notekūdeņu apsaimniekošanu un reizi gadā līdz 1. jūnijam jāiesniedz Ķekavas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli. Šī prasība attiecas tikai uz rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (bioloģiskām attīrīšanas iekārtām), kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m³/diennaktī.


Jāņem vērā, ka decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus Ķekavas novadā ir tiesīgs sniegt tikai asenizators, kas ir reģistrējies Ķekavas novada pašvaldībā. Asenizatoru reģistru var apskatīt šeit.


Atgādinām, ka likumdošanas prasību nepildīšana uzskatāma par pārkāpumu. Par noteikumu prasību neievērošanu  Reģionālā pašvaldības policija var izteikt brīdinājums vai uzlikt naudas sodu, kas fiziskām personām ir līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 280 naudas soda vienībām (skaidrojums: naudas soda vienība = 5 euro).


Plašāku informāciju par kanalizācijas sistēmu būvniecību un ekspluatāciju var iegūt šeit.


Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019 ‘’Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā’’ var iepazīties šeit.
 

Baldones pilsētas un pagasta iedzīvotāji ar saistošajiem noteikumiem Nr.20 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību" var iepazīties šeit.

 

Īpašumu pārvalde
13.11.2021.

  Drukāt