Ķekavas novada dome atbalsta vienreizēja pabalsta piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām sadzīves apstākļu uzlabošanai

Ķekavas novada dome 2021.gada 17. novembra domes sēdē ir lēmusi apstiprināt saistošos noteikumus “Par pabalsta piešķiršanu sadzīves apstākļu uzlabošanai Ķekavas novadā”, kas paredz vienreizēja pabalsta 100,00 EUR apmērā piešķiršanu pašvaldībā esošajām trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām sadzīves apstākļu uzlabošanai.

 

 

2021.gada 26.novembrī spēkā stājās Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.44/2021 “Par pabalsta piešķiršanu sadzīves apstākļu uzlabošanai Ķekavas novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi).


Saistošie noteikumi nosaka, ka tās trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības, kurām ir spēkā esošs trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statuss līdz 2021.gada 31.decembrim, ir tiesīgas saņemt vienreizēju 100 euro pabalstu sadzīves apstākļu uzlabošanai sakarā ar 2021.gadā valstī vērojamo vispērējo cenu pieaugumu, tostarp energoresursu cenu sadārdzinājumu.


Pabalstam var pieteikties līdz 2021.gada 26.decembrim, iesniedzot iesniegumu Ķekavas novada sociālajos dienestos- Ķekavas novada pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” vai Baldones Sociālajā dienestā (turpmāk – sociālais dienests).


Iesniegumu var:

  1. nosūtīt elektroniski uz e-pastu: socdienests@kekava.lv;
  2. iesniegt caur valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv;
  3. nosūtīt pa pastu uz adresi: Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 (Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”) vai uz adresi: Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125 (Baldones Sociālais dienests);
  4. ievietot speciāli tam paredzētajās pastkastītēs pie sociālā dienesta ārdurvīm.  


Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar sociālajiem darbiniekiem- Egija Rikmane (Ķekavā, tālr.nr.26630328); Inese Bērziņa (Baložos, tālr.nr.27876091);  Līga Voldeka (Daugmalē, tālr.nr.29351095); Gundega Tumpele (Mellupos, tālr.nr.25605739); Ilona Dombrovska (Baldonē, tālr.nr.26533001).


Pabalsta izmaksu sociālais dienests organizē laika periodā līdz 2021.gada 27.decembrim.