SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” aktualitātes

No š.g. 1 . novembra SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” valdes locekļa pienākumus veiks Uldis Blicavs.

 

Noslēdzot pašvaldības kapitālsabiedrību apvienošanas procesu, tiks izsludināts atklāts konkurss valdes ievēlēšanai kapitālsabiedrībās, nominēšanas kārtībā, kāda noteikta  Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantā.

 

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” valdes galvenās atbildības:

 

1.       Nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu pašvaldības ceļu uzturēšanu un apgaismošanu

2.       Nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības teritorijas uzturēšanu un labiekārtošanu

3.       Nodrošināt pretplūdu pasākumus

4.       Nodrošināt ārkārtas situāciju likvidēšanu pēc vētrām un citām dabas katastrofām un epidēmijām

5.       Nodrošināt civilās aizsardzības pasākumus

6.       Uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, ieviešot jaunas tehnoloģijas

7.       Nodrošināt uzņēmuma konkurētspēju, piemērojot mūsdienīgus pārvaldības principus un paaugstinot personāla profesionalitāti un pieredzi.

 

Uldim Blicavam ir atbilstoša izglītība veicamajiem darbiem un uzņēmuma mērķu sasniegšanai, kā arī liela pieredze darbā valsts pārvaldē. Ir iegūts maģistra grāds Biznesa augstskolā Turība, kvalifikācija -  Valsts pārvaldes un uzņēmumu un iestāžu vadītājs, kā arī Rīgas Tehniskajā Universitātē Būvniecības fakultātē bakalaura grāds inženierzinātnēs. 
 

Līdzšinējā darba vietā, Ulda Blicava pārraudzībā bija teritorijas labiekārtošana, ceļu uzturēšana, kā arī iedzīvotāju informēšana un iesaiste vides sakopšanā.  Ar atbildīgu pieeju veicamajiem darbiem un augstām prasībām darba kvalitātei no būvniekiem un darbiniekiem, tika panākta pārvaldīto atbildības jomu uzlabošana un attīstība.

 

Ķekavas sadzīves servisa centrs
23.11.2021.

  Drukāt