SIA “Baložu Komunālā Saimniecība” darbu uzsāk jaunā valde

Sākot ar š.g. 16. novembri,  SIA “Baložu Komunālā Saimniecība” Valdes priekšsēdētāja darbu veiks Andis Damlics, savukārt Aivars Graikstis pildīs Valdes locekļa pienākumus.

 

Noslēdzot pašvaldības kapitālsabiedrību apvienošanas procesu, tiks izsludināts atklāts konkurss valdes ievēlēšanai kapitālsabiedrībās, nominēšanas kārtībā, kāda noteikta  Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantā.

 

 

SIA „Baložu Komunāla Saimniecība” galvenās funkcijas:

 

  • dzīvojamo, nedzīvojamo ēku apsaimniekošana un remonts;
  • teritorijas uzturēšana un labiekārtošana;
  • ūdens/ kanalizācijas saimniecības uzturēšana un attīstība;
  • siltumapgāde;
  • sabiedrisko darbu veikšana un kontrole. 

 

Valdes priekšsēdētājs Andis Damlics ir ilggadējs Ķekavas novada pašvaldības un domes darbinieks, pildot gan izpilddirektora, gan domes priekšsēdētāja, gan domes deputāta pienākumus, kas dod iespēju pilnībā izprast pašvaldības kapitālsabiedrības darbības specifiku, sekmīgi vadītu uzņēmumu un sasniegtu uzņēmuma stratēģiskos mērķus.


Andis Damlics ir ieguvis augstāko izglītību Rīgas Tehniskajā Universitāte, iegūstot inženiera maģistra grādu.


Valdes loceklim Aivaram Graikstem ir darba pieredze tehniskā direktora un pārvaldes vadītāja amatos valsts iestādē un  namu apsaimniekošanas uzņēmumā. Darba pieredze un zināšanas ir tikušas pielietotas gan rakstiskās publikācijās, gan saņemtas profesionālās godalgas un atzinības.


Aivars Graikstis  ir ieguvis   Profesionālo Maģistra grādu Rīgas    Tehniskā universitātē, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikācijā, kā arī  Profesionālo Maģistra grādu Inženierzinātnēs, Rīgas Politehniskajā institūtā.

 

Administratīvā pārvalde
24.11.2021.

 

 

 

 

 

  Drukāt