Pabeigti 122-dzīvokļu mājas Ķekavā Nākotnes ielā 36 renovācijas būvdarbi

 

Projekta īstenošana faktiski tika uzsākta jau pirms gandrīz 5 gadiem -  2016.gada beigās, kad priekšaptaujā par renovācijas projekta īstenošanu nobalsoja vairākums dzīvokļu īpašnieku. 2017.gada sākumā dzīvokļu īpašnieki lēma par savas mājas renovācijas uzsākšanu. Tika apstiprināta dalība daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta programmā. Pilnvarojumu energoefektivitātes projekta īstenošanai saņēma mājas apsaimniekotājs SIA “Ķekavas nami”.


Pēc visas nepieciešamās  tehniskās  dokumentācijas izstrādāšanas, iepirkuma procedūru realizēšanas un dokumentu saskaņošanas katrā projekta solī ar attīstības finanšu institūciju ALTUM,  2019.gada vasarā bija jāuzsākas būvdarbiem.Tomēr ieilga iepirkuma procedūras dokumentu saskaņošana ar ALTUM, kad ar dzīvokļu īpašnieku atbalstu nācās piesaistīt pieredzējuša jurista palīdzību, lai panāktu Būvdarbu līguma cenas samazinājumu iepirkumā uzvarējušajam pretendentam.


Pagājušā gada augusta mēnesī tika parakstīts līgums ar ALTUM par Projekta īstenošanu,  konsultatīvo vadību, kontroli un līdzfinansējuma(Granta) izmaksu veikšanu, kredīta, komercķīlas un finanšu ķīlas līgumi, pēc tam arī būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumi. Sākās būvdarbi.


Būvdarbus veica SIA “Lagron”, būvuzraudzību nodrošināja -  SIA “Būvrem” un SIA “Firma L4”, autoruzraudzību – SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs”. Būvdarbu norisi ietekmēja Covid-19 radītie apstākļi, it īpaši atsevišķu materiālu piegādes termiņi un darbu veikšanas ierobežojumi dzīvokļu īpašumos. Lai arī būvdarbi kopumā paveikti kvalitatīvi, atsevišķos brīžos traucēja piesaistīto būvstrādnieku zemā darba kultūra un prasmes, kas radīja nevajadzīgus apgrūtinājumus iedzīvotājiem.


Energoefektivitātes paaugstināšanas darbu ietvaros tika veikta ēkas fasāžu, gala sienu, jumta, cokola un pagrabstāva pārseguma siltināšana, jumta hidroizolācijas ieklāšana, lodžiju norobežojošo konstrukciju atjaunošana, daļēja logu nomaiņa dzīvokļos, ārdurvju nomaiņa kāpņu telpās, apkures cauruļvadu nomaiņa pagrabstāvā, siltummezglu rekonstrukcija, karstā un aukstā ūdens stāvvadu nomaiņa dzīvokļu komunikāciju šahtās, ēkas ventilācijas sistēmas sakārtošana,  kā arī daļēja apkures sildķermeņu nomaiņa dzīvokļos.


Projekta attiecināmo izmaksu kopējā summa – 1 842 778 EUR.  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums (Granta summa) – 921 389 EUR, vairāk kā 15 000 EUR pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, līdzfinansēs Ķekavas novada pašvaldība pēc galīgā atzinuma par projekta īstenošanu saņemšanas no ALTUM.


Pārējās projekta izmaksas, “Ķekavas namiem” piesaistot  aizņēmumu SEB bankā un garantējot kredīta atmaksu, 15 gadu laikā sedz dzīvokļu īpašnieki.


Vēl vairāki darbi tika paveikti ārpus projekta aktivitātēm no mājas uzkrājuma līdzekļiem. Veikta pagrabstāva elektroinstalācijas nomaiņa un ēkas zibensnovadīšanas sistēmas atjaunošana, pagrabstāva logu nomaiņa, visos dzīvokļos uzstādīti attālināti nolasāmie karstā un aukstā ūdens skaitītāji, ar attālinātu vadību nodrošināta mājas apkures sistēma.


Īpaši gribas uzsvērt attālināti nolasāmo ūdens skaitītāju uzstādīšanu, kas nodrošinājusi vienlaicīgu visu mājas un dzīvokļu skaitītāju nolasīšanu. Tas būtiski samazina ūdens starpības mēneša aprēķinos, nodrošina monitoringu un kontroli par skaitītāju darbību, kā arī ievērojami atvieglo rūpes iedzīvotājiem, jo vairs nav jāiespringst par skaitītāju rādījumu ziņošanu noteiktos datumos.


Māja ir ieguvusi būtisku ieguldījumu ilgtermiņā, kā arī patīkamu vizuālo tēlu. Kopumā ir sasniegts labs rezultāts, bet šādu projektu īstenošana nav iespējama bez pašu dzīvokļu īpašnieku līdzdalības un atbalsta. Tāpēc paldies jāsaka visiem Nākotnes 36
iedzīvotājiem par atbalstu, izturību un pacietību, bet īpašu PALDIES par palīdzību visā projekta īstenošanas laikā gribas pateikt mājas aktīvākajiem iedzīvotājiem – Līgai, Ārijam, Slāvijai un Ingai.

 

SIA “Ķekavas nami”

17.12.2021

 

 

  Drukāt