Ķekavas novada senatne un vēstures liecības daudzu gadsimtu gaitā

 Jēdziens “tauta” tiek definēta kā vēsturiski izveidojusies cilvēku kopa, kurai ir kopīga valoda, nosaukums, sava vēsturiskā teritorija, kopīgas ar vēsturi saistītas atmiņas, tradīcijas un kultūra.

 

               

 

19. janvārī Ķekavas kultūras namā plkst. 18.00 notiks tikšanās ar Doles muzeja vēsturnieku Mārtiņu Mintauru, kuras laikā uzzināsim par  mūsu novada senatni un vēstures liecībām daudzu gadsimtu gaitā.

 

Savā ikdienā mēs saskaramies ar tādiem šodienas valodā neizskaidrojamiem vietvārdiem kā Valdlauči, Rāmava, Titurga, Klaņģi, Pulkarne...par ko liecina šie vietu nosaukumi? Cik sen cilvēki apdzīvo šīs vietas? Kā Daugmalē nonācis līdz šim Latvijas teritorijā atrastais vienīgais priekšmets ar skandināvu rūnu rakstu un bagātākā ievesto priekšmetu kolekcija? Kas šodien atrodas seno mednieku apmetņu un arāju iekopto līdumu un māju vietās? Kādi notikumi šeit risinājušies pirms 1000? Kas to pastāstīs: arheoloģiskie pētījumi, nejauši uzietas liecības? Lai saprastu, kas mēs esam, ir jāzina, kas mēs bijām.

 

Biedrība “Partnerība “Daugavkrasts” uzsāk projekta “Latviskās dzīvesziņas radošās darbnīcas “Vakarēšana kaimiņos” īstenošanu. Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Ķekavas novada pašvaldība un Ķekavas kultūras centrs. Projekta ietvaros visa gada garumā būs iespēja piedalīties tematiski dažādās radošās darbnīcās un aktivitātēs. Nākamie pasākumi 31. janvārī Ķekavas kultūras namā un 14. februārī Katlakalna Tautas namā. 

 

Ķekavas novads ir kļuvis par vienu no lielākajiem Latvijas novadiem iedzīvotāju skaita ziņā. Tas priecē, bet iespējams, ka daļa no mums, ir zaudējuši savu etnisko piederību un kultūras identitāti un jūtas attālināti no dzimtās kultūrvides. Lai ikvienam dotu iespēju emocionāli apzināt savu “empātisko” un etnisko identitāti un radoši līdzdarboties kultūras mantojuma izzināšanā, projektā plānotas ar gadskārtu svētku svinēšanu saistītas tematiskas latviskās dzīves ziņas radošās darbnīcas. Projektā piedalīsies partneri no vēsturiskajiem Latgales, Zemgales un Kurzemes novadiem, kas palīdzēs iepazīt novadu tautu kultūras mantojumu gan teorētiskās lekcijās, gan praktiskā darbībā.

 

Ceram ka projekta aktivitāšu apmeklēšana palīdzēs novērtēt savu ģimeņu sakņu unikalitāti un to saglabāšanas nozīmi.

 

 

Agita Eizenberga

11.01.2016.

  Drukāt