Atrisina kanalizācijas notekūdeņu pakalpojumu problēmas Lapenieku ciematā

Turpmākos piecus gadus Ķekavas novada Lapenieku ciematā kanalizācijas pakalpojumu pieejamību nodrošinās gan pašvaldības uzņēmums “Baložu komunālā saimniecība”, gan SIA “Zeltenieki”, līdz ar to ciemata iedzīvotājiem beidzot ir atrisināta ieilgusī problēma ar kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, informē SIA “Baložu komunālās saimniecība” vadītājs Edgars Mencis.

 

Pēc viņa teiktā,  šādu rīcību paredz pērn nogalē noslēgtais pilnvarojuma līgums ar SIA “Zeltenieki”, kas ir Lapenieku ciemata - Āraišu, Vizuļu, Tērvetes, Pils, Magnoliju, Arāju, Austrumu un Vecpiebalgas ielu - kanalizācijas notekūdeņu tīklu apsaimniekotājs. 

 

Atbilstoši šim līgumam SIA “Zeltenieki” nodrošinās  kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu kanalizācijas pakalpojuma pieejamību Lapenieku ciematā, savukārt Baložu komunālā saimniecība veiks pakalpojuma līgumu slēgšanu ar iedzīvotājiem un notekūdeņu attīrīšanu Baložu komunālās saimniecībai piederošajās  notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. 

 

Savukārt, lai novērstu iespēju novadīt pilsētas kanalizācijas notekūdeņu tīklos neuzskaitītus notekūdeņus no lietus ūdens savākšanas vai gruntsūdens pazemināšanas sistēmām, SIA “Zeltenieki” sadarbībā ar Baložu komunālo saimniecību, piesaistot Ķekavas novada būvvaldi un Reģionālo pašvaldības policiju, veiks pārbaudes kanalizācijas pakalpojuma lietotāju nekustāmajos īpašumos Lapenieku ciematā. 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

11.01.2016.

  Drukāt