Pērn pabalstos izmaksāti vairāk kā 280 tūkstoši eiro

Ķekavas novada Sociālais dienests pērn pabalstos uzmaksājis vairāk nekā 280 tūkstošus eiro. Lielākās summas izmaksātas par brīvpusdienām skolās un bērnu piedzimšanas pabalstos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmaksātie pabalsti 2015. gadā:

 

 • Apkures izdevumu daļējai apmaksai – 141 mājsaimn. – 23982,19 €
 • Medicīnas pakalpojumu un medikamentu iegādes izdevumu apmaksai – 174 pers. – 25286,62 €
 • Kurināmā iegādei – 74 mājsaimn. – 8423,42 €
 • Pabalsts mācību līdzekļu iegādei - 4 ģim. – 213,07 €
 • Pabalsts pārtikas produktiem / ēdināšana sociālajā virtuvē – 49 pers. – 2914,44 €
 • Pakalpojuma „Zupas virtuve”  apmaksai izlietoti 3193,36 €
 • Ēdināšana skolā (ar Sociālā dienesta lēmumiem; pašvaldības piemaksas valsts apmaksātajām pusdienām skolā un pašvaldības piešķirtajām brīvpusdienām 4. klasēm un 5. klasēm) - 69846,23 €
 • Ēdināšana PII - 12 pers. – 1247,34 €
 • Apbedīšanas pabalsts – 172 pers. – 18143,20 €
 • Pabalsts zobu protezēšanai – 14 pers. – 869,54 €
 • Pabalsts rehabilitācijai bērniem ar invaliditāti – 1 pers. – 250,00 €
 • Pabalsts atsevišķas situācijas risināšanai – 20 pers. – 938,39 €
 • Pabalsts audžuģimenei bērna uzturēšanai – 8 ģim. – 32500,53 €
 • Pabalsts briļļu iegādei – 17 pers. – 652,23 €
 • Pabalsts endoprotezēšanai – 1 pers. – 171,00 €
 • Pabalsts hemodialīzes pacientu transportēšanai – 4 pers. – 2725,68 €
 • Pabalsts tuberkulozes slimniekiem – 1 pers. – 62,00 €
 • Īres maksa atsevišķos sociālajos dzīvokļos – 12 pers. – 2040,25 €
 • Pabalsts ārkārtas situācijā – 4 pers. – 2434,32 €
 • Pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei - 5 pers. – 1886,01 €
 • Pabalsts audžuvecākiem apģērba un mīkstā inventāra iegādei – 6 ģim. – 2361,98 €
 • Pabalsts politiski represētām personām – 111 pers. – 7896,54 €
 • Pabalsts jubilejā 100 un vairāk. – 2 pers. – 300,00 €
 • Pabalsts personām pēc soda izciešanas – 5 pers. – 210,76 €
 • Ikmēneša pabalsts bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – 9 pers. – 3672,43 €
 • Bēna piedzimšanas pabalsts – 326 pers. – 69510,00 €

Sabiedrisko attiecību daļa

11.01.2016.

  Drukāt