Paziņojums par iespējamās Ķekavas apvedceļa būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no 7,90 km līdz ~25,0 km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) būvniecība.

 

Ierosinātājs: VAS "Latvijas valsts ceļi", reģ. Nr. 40003344207.

 

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts un Baložu pilsēta.

 

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 20.maija lēmums Nr.129.

 

Paredzētās darbības apraksts: Paredzētās darbības ietvaros plānota ~17,5 km gara valsts galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) izbūve ar divām braukšanas joslām katrā virzienā posmā no Rīgas robežas līdz a/c A5 Salaspils – Babīte (Rīgas apvedceļš) un tālāk vienu braukšanas joslu katrā virzienā līdz pieslēgumam pie a/c A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) tā 25km. Plānotais apvedceļš nešķērsos īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme.

 

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

 

 

§  Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un Uzvaras prospektā 1a, Baložos, Ķekavas novadā, to darba laikā, un tīmekļa vietnē kekava.lv;

§  SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv;

§  Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tā darba laikā, un tīmekļa vietnē vpvb.gov.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību 20 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas (līdz 2016. gada 1. februārim) var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

 

SIA "Vides eksperti"

Ilze Puķīte, valdes locekle

12.01.2016.

  Drukāt