Avīzes "Ķekavas Novads" 2016. gada pirmajā numurā lasiet

Avīzes "Ķekavas Novads" 2016. gada pirmajā numurā lasiet par jaunatklāto klientu apkalpošanas centru un tā piedāvātajiem pakalpojumiem, Titurgas ezera Mežaparka tālākās attīstības variantiem, par demogrāfisko situāciju novadā un citām aktualitātēm. Vidus atvērumā - Ķekavas novada domes deputāti raksta par 2015. gadā paveikto un turpmākajām iecerēm.

 

Patīkamu lasīšanu!

 

Sabiedrisko attiecību daļa

12.01.2016.

 

 

  Drukāt