Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Satiksmes ministrija 2015. gada 23. decembrī ir iesniegusi Vides pārraudzības valsts birojam pilnsabiedrības "RB Latvija" un SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" sagatavoto un pēc sabiedriskās apspriešanas papildināto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu paredzētajai darbībai "Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība".

 

 

Ar paziņojumu iepazīties šeit.

 

 Pilnsabiedrība "RB Latvija"

14.01.2016.

 

 

  Drukāt