Vides pārraudzības birojam iesniedz ziņojumu par "Rail Baltica" ietekmi uz vidi

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka LR Satiksmes ministrija ir iesniegusi Vides pārraudzības valsts birojā (arī Birojs) izvērtēšanai un atzinuma saņemšanai ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecībai.

Ziņojums pieejams tīmekļa vietnēs www.environment.lv  un www.railbaltica.info.

Sabiedrisko attiecību daļa

18.01.2016.

  Drukāt