Ķekavas novada sporta skolai aprit pieci gadi

 

 

Sporta skola ir Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas sešos sporta veidos: brīvajā cīņā, mākslas vingrošanā, regbijā, riteņbraukšanā, peldēšanā un vieglatlētikā.

 

Pirmie audzēkņi  Ķekavas novada sporta skolā tika uzņemti 2011. gada janvārī - 15 izglītojamie brīvās cīņas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā un 104 izglītojamie mākslas vingrošanas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā.

 

 Taču šobrīd sporta skolā jau mācās 293 bērnu un jauniešu vecumā no pieciem līdz 25 gadiem – brīvajā cīņā trenējas 8 audzēkņi, mākslas vingrošanā - 98, regbijā - 42, riteņbraukšanā – 11, vieglatlētikā -  63 un peldēšanā  - 71. Sporta skolas audzēkņi ar panākumiem startē ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mēroga sacensībās.

 

Treniņu procesa organizēšanai Ķekavas novada sporta skola izmanto Ķekavas pagasta, Daugmales pagasta un Baložu pilsētas izglītības iestāžu un organizāciju sporta bāzes.

 

Ķekavas novada pašvaldība sporta skolas darbības nodrošināšanai 2016. gadā plānojusi atvēlēt aptuveni 153 000 eiro, kas ir par 7000 eiro vairāk nekā pērn, kad šī summa bija 146 000 eiro. Skola  saņem arī audzēkņu vecāku līdzfinansējumu un valsts mērķdotāciju treneru atalgojumam. 

 

Ķekavas novada sporta skolas nolikums tika parakstīts 2010. gadā, bet skola sāka darboties 2011. gada 3. janvārī.  Līdz tam Ķekavas jaunie sportisti realizēja profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas Rīgas un Rīgas rajona bērnu un jauniešu sporta skolas ietvaros.   

 

Sporta skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi cilvēka personības veidošanas procesā.

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

29.01.2016.

 

  Drukāt